Działka o pow. 1170m2 Namysłów, Osiedle Leśne

139 000 PLN

Podleśna, Namysłów, opolskie, PL

  • 1 170 m2

  • 119 PLN/m2

  • 1 170 m2

  • 119 PLN/m2

Nr oferty: 1534171 / KOS-GS-4299-8

Nr oferty w biurze: KOS-GS-4299-8

Szczegóły

  • Oferta:Działka 1 170 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Cena:139 000 PLN

Opis

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą NR 384/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. nieruchomość gruntowa niezabudowana została oznaczona symbolem D.14 MN mówiącym o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka narożna, w kształcie prostokąta o długości około 42 m i szerokości około 28m. Jej płaskie ukształtowanie oraz brak zabudowań pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór projektu budowlanego. Dojazd do działki drogą gminną gruntową. Działka znajduję się na jednym z bardziej atrakcyjnych osiedli w Namysłowie! Położona jest w sąsiedztwie wielu działek oraz domów jednorodzinnych, co dodatkowo uatrakcyjnia zakup przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci energetycznej, sieci gazowej. Dojazd do centrum miasta to zaledwie kilka minut, co umożliwia szybkie załatwianie spraw urzędowych, bankowych, zdrowotnych i innych. W bliskim sąsiedztwie sklepy spożywcze i szkoły. Lokalizacja nieruchomości jest doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących zamieszkać w cichej i spokojnej okolicy w niedalekiej odległości od centrum a zarazem z dala od miejskiego zgiełku. Oferta doskonała dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorców szukających miejsca pod nową inwestycję budowlaną , możliwa zabudowa: budynki wolnostojące budynki w zabudowie bliźniaczej szeregowa lub grupowa Opis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: D.14MN 2.PRZEZNACZENIE: 1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej 2)intensywność zabudowy: a)budynki mieszkalne wolnostojące: -minimalna: 0,01, -maksymalna: 0,5, b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: -minimalna: 0,01, -maksymalna: 0,6, c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: -minimalna: 0,01, -maksymalna: 0,8; 3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 5)maksymalna wysokość zabudowy: a)budynek mieszkalny: 12 m, b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, c)inne obiekty budowlane: 5 m; 6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 7)geometria dachu: a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 8)pokrycie dachu: a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2, c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 250 m2. 5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. Kliencie nic nam nie zapłacisz, a otrzymasz: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie, uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zapłatą dla nas ma być Twój uśmiech. Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/4331 OSOBA PROWADZĄCA Ilona Bisiuk tel. (+48) 667 80 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl i.bisiuk@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Ogrzewanie

Jest

Ogrodzenie

Brak

Oferta wysłana z
Galactivca Virgo