Udział 1/654 części w nieruchomości

1 750 PLN

9 dni temu

Edwarda Mroza, Olsztyn, WarminskoMazurskie, PL

 • 11,5 m2

 • 152 PLN/m2

 • 11,5 m2

 • 11,5 m2

 • 152 PLN/m2

 • 11,5 m2

Nr oferty: 869247 / 31651/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31651/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Komercyjna
 • Powierzchnia:11,5 m2
 • Cena:1 750 PLN

Opis

Udział 1/654 części w prawie własności nieruchomości - miejsce postojowe Syndyk Adama Romana w upadłości konsumenckiej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: Udziału 1/654 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 594/6 o powierzchni 0,4845 ha oraz budynku garażowego, zlokalizowanej w Olsztynie przy ul. Mroza 21a, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00155831/8 za cenę nie niższą niż 100% wartości oszacowania, tj. kwotę 1 750 zł. Składanie ofert: Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 z dopiskiem „OFERTA MROZA 21A” w terminie do 3 grudnia 2021 roku do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2021 roku o godz. 12.20. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie lub e-mailem. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: • imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu i adresem e-mail, • proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 2 miesiące liczony od daty otwarcia ofert, • potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 200 złotych, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. Oddział Olsztyn nr 62 1090 2718 0000 0001 4314 3933. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk. Syndyk zastrzega sobie prawo: 1) zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy – w przypadku, gdy różnica między pierwszą a drugą ofertą będzie wynosić mniej niż 1% wartości nieruchomości (17,50 złotych), 2) zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje, w tym operat, można uzyskać, pisząc na adres poczty elektronicznej syndyk@verba-legis.eu lub pod numerem telefonu 667-101-617. Kontakt: Syndyk Radosław Matys tel: 604 510 516 syndyk@verba-legis.eu