Teren inwestycyjny pod zabudowę mieszkaniową-62ar!

870 000 PLN

11 dni temu

nieopodal Namysłowa, Namysłów, Opolskie, PL

  • 6 200 m2

  • 140 PLN/m2

  • 6 200 m2

  • 140 PLN/m2

Nr oferty: 831461 / KOS-GS-3926-2

Nr oferty w biurze: KOS-GS-3926-2

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Działka
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:6 200 m2
  • Cena:870 000 PLN

Opis

Teren inwestycyjny - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o pow. 6200 m2 położony na obrzeżach miasta, nieopodal Namysłowa. OFERTA DLA INWESTORÓW! Działka położona nieopodal Namysłowa, na osiedlu domków jednorodzinnych. W granicach działki media: prąd woda kanalizacja gaz W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nieruchomość gruntowa niezabudowana została oznaczona symbolem MN mówiącym o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. PRZEZNACZENIE - symbol 19MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 3.1 obowiązuje zakaz: a) budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych b) stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych ścian zewnętrznych budynków c) instalowania reklam wielkoformatowych 4. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 4.1 ze względu na zróżnicowany dopuszczalny poziom hałasu, określony przepisami o ochronie środowiska, teren należy do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 5.1 określa się zabytek archeologiczny chroniony ustaleniami planu, przedstawiony na rysunku planu 5.2 zabytek archeologiczny należy uwzględnić przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu, na którym ten zabytek się znajduje, zgodnie z przepisami odrębnymi 6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 6.1 intensywność zabudowy (dotyczy kondygnacji nadziemnych): a) minimalna: 0,1 b) maksymalna: 0,4 6.2 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej 6.3 maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej 6.4 maksymalna wysokość zabudowy: a) budynki mieszkalne: 9 m b) budynki garażowe i gospodarcze: 5 m 6.5 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 6.6 gabaryty obiektów: określone poprzez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 6.7 geometria dachu: a) budynki mieszkalne: stromy b) budynki garażowe i gospodarcze: stromy lub jednospadowy 6.8 minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m², ustalenie nie dotyczy wydzieleń dla dróg wewnętrznych oraz obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 7. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości) 7.1 minimalna szerokość frontów działek: 20 m 7.2 minimalna powierzchnia działek: 1000 m² 7.3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45° 7.4 ustalenia pkt 7.1, 7.2, 7.3 nie dotyczą wydzieleń dla dróg wewnętrznych oraz obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 8. WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 8.1 minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2 na 1 mieszkanie, urządzone w budynku lub usytuowane na działce budowlanej 8.2 minimalna szerokość dróg wewnętrznych: 8 m 8.3 zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, z indywidualnych ujęć wody 8.4 odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków 8.5 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo, do dołów chłonnych, do zbiorników retencyjnych lub do sieci kanalizacyjnej 8.6 gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi 8.7 zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 8.8 zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła Dlaczego warto zainwestować w Namysłowie i jego okolicy? Atuty gminy Namysłów: korzystne położenie - w pobliżu granicy z Niemcami i Czechami, w odległości ok. 30 km od drogi szybkiego ruchu S-8 oraz portów lotniczych (Wrocław - ok. 60 km, Katowice - ok. 120 km); atrakcyjne tereny inwestycyjne będące Podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; rozwinięta infrastruktura techniczna (odnośnie wody, energii, gazu, nowoczesna oczyszczalnia ścieków) młode i otwarte społeczeństwo Działka położona jest w sąsiedztwie wielu działek oraz domów jednorodzinnych, co dodatkowo uatrakcyjnia zakup przedmiotowej nieruchomości. Dojazd do centrum miasta to zaledwie kilka minut, co umożliwia szybkie załatwianie spraw urzędowych, bankowych, zdrowotnych i innych. W niedalekim sąsiedztwie sklepy spożywcze i szkoły. Lokalizacja nieruchomości jest doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących zamieszkać w cichej i spokojnej okolicy w niedalekiej odległości od miasta a zarazem z dala od miejskiego zgiełku. Kupujący u Nas otrzymują: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie, uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto. Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/3965 OSOBA PROWADZĄCA Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży tel. (+48) 667 80 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl m.osyp@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Media

prąd

Ogrzewanie

jest