Obiekt komercyjny na sprzedaż, 736,2m2, Chocianów, Głogowska

184 500 PLN

10 dni temu

Głogowska, Chocianów, dolnośląskie

 • 736,2 m2

 • 251 PLN/m2

 • 3 549 m2

 • 736,2 m2

 • 251 PLN/m2

 • 3 549 m2

Nr oferty: 831305 / 8471/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 8471/3186/OOS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Powierzchnia:736,2 m2
 • Cena:184 500 PLN

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AGRIREMA Jan Kmieć w upadłości w Chocianowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki 1. Nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym z częścią warsztatową i magazynowo-socjalnej o pow. użytkowej 736,20 m2, położonej w granicach działek gruntu nr 219/3 i 219/7 w użytkowaniu wieczystym do dnia 10.08.2094 r., o łącznym obszarze 0,3549 ha, ul. Głogowska nr 18B, 59-140 Chocianów, nr księgi wieczystej nr LE1U/00027973/0 za cenę wywoławczą 150.000,00 zł netto, tj 184.500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) brutto. Składanie ofert. Oferty z podaniem proponowanych warunków nabycia, należy składać pisemnie w Biurze Syndyka Beaty Bednarskiej - Stańko w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a (I piętro), w terminie do dnia 26 października 2021 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa V GUp 149/20”. Oferta powinna odpowiadać warunkom przetargu zawartym w regulaminie przetargu, dostępnym w Biurze Syndyka lub na e-mail: biurosyndyka.legnica@gmail.com. Termin składania ofert. 26 października 2021 r. Wadium. Składający ofertę powinien wpłacić wadium w wysokości 5% wartości oszacowania, którego dotyczy oferta na rachunek bankowy 40 1600 1462 1846 7973 8000 0004 Otwarcie ofert. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu dokona Syndyk w dniu 27 października 2021 r. o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a. Wymagania. Oferta powinna odpowiadać warunkom przetargu określonym w regulaminie przetargu dostępnym w Biurze Syndyka i na email: biurosyndyka.legnica@gmail.com. Syndyka zastrzega sobie prawo do zarządzenia dodatkowej licytacji pomiędzy oferentami zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przetargu. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Syndyka pod nr tel. 76 86 200 84. Kontakt: Syndyk Beata Bednarska-Stańko tel: 76 86 200 84 biurosyndyka.legnica@gmail.com

Przeznaczenie

handel / usługi