Obiekt komercyjny na sprzedaż, 3202m2, Czerwińsk Nad Wisłą, Władysława Jagiełły

2 642 400 PLN

5 dni temu

Władysława Jagiełły, Czerwińsk Nad Wisłą, mazowieckie

  • 3 202 m2

  • 825 PLN/m2

  • 13 793 m2

  • 3 202 m2

  • 825 PLN/m2

  • 13 793 m2

Nr oferty: 802262 / 8438/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 8438/3186/OOS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
  • Powierzchnia:3 202 m2
  • Cena:2 642 400 PLN

Opis

Syndyk masy upadłości Spółki Agra - Podlasie Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Czerwińsku nad Wisłą ogłasza konkurs na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego I. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego - Spółki Agra - Podlasie Sp. z o.o. w upadłości, ulica Wł. Jagiełły 12, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą (KRS 0000367802). II. W skład przedsiębiorstwa upadłego wchodzą następujące składniki majątkowe: 1. Nieruchomości gruntowe położone przy ulicy Władysława Jagiełły 12 w Czerwińsku nad Wisłą: - prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki ewidencyjne o numerach 405/24, 405/26, 405/59. 405/61, 405/62, 405/64, 405/73, 405/75 oraz 405/68 o łącznej powierzchni 0,4094 ha (KW PL1L/00060161/5); - prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 405/54 o powierzchni 0,2376 ha (KW PL1L/00037220/7); - prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 405/23 oraz 405/25 o łącznej powierzchni 0,4485 ha (KW PL1L/00036989/8); - prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 405/11 oraz 405/39 o łącznej powierzchni 0,1844 ha (KW PL1L/00037583/9). - prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 405/22 o powierzchni 0,0994 ha (KW PL1L/00036553/3). Przedmiotowe nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,3793 ha tworzą jedną całość gospodarczą. Na nieruchomościach znajdują się budynki: - budynek biurowy o powierzchni użytkowej 195 m²; - budynek magazynowy żywca wołowego o powierzchni użytkowej 268 m²; - budynek ubojni trzody chlewnej, rozbioru i chłodni o powierzchni użytkowej 1010 m²; - budynek ubojni bydła o powierzchni użytkowej 879 m²; - budynek dawnego magazynu żywca wieprzowego o powierzchni użytkowej 231 m²; - budynek mroźni o powierzchni użytkowej 267 m²; - budynek myjni pojazdów o powierzchni użytkowej 70 m²; - budynek kotłowni o powierzchni użytkowej 90 m²; - budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 130 m²; - budynek podczyszczalni ścieków o powierzchni użytkowej 62 m²; Minimalna łączna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 2.642.400,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych). 2. Ruchomości w postaci: - wyposażenia biurowego (meble biurowe, sprzęt komputerowy), elektronarzędzi, linii ubojowej, linii rozbioru mięsa, pojazdów, dystrybutora paliw płynnych, urządzeń technicznych, innych ruchomości. Minimalna łączna cena sprzedaży ruchomości wynosi 228.100,00 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych). Cena minimalna sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego wynosi 2.870.500,00 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa na dzień zatwierdzenia warunków sprzedaży VAT wynosi 0%); Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w kwocie 290.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 96 1940 1076 3201 8444 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r. oraz złożyć w tym terminie ofertę osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2021 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów. Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanych nieruchomości dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Przeznaczenie

magazyn, produkcja