Mieszkanie na sprzedaż, 319,78m2, Błażowa, 3 Maja

404 882 PLN

10 dni temu

3 Maja, Błażowa, Podkarpackie, PL

  • 319,78 m2

  • 1 266 PLN/m2

  • 319,78 m2

  • 1 266 PLN/m2

Nr oferty: 831431 / 7717/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 7717/3186/OMS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Mieszkanie
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:319,78 m2
  • Cena:404 882 PLN

Opis

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż składników masy upadłości w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego numerem I, położonego w miejscowości Błażowa, ul. 3 – ego maja 19, działka gruntu nr 1286/1oraz 1286/2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ2Z/00020732/9 Cena sprzedaży nie niższa niż 85 % ceny oszacowania tj 404 881,83zł (słownie: czterysta cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 83/100 zł) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) płatne na wskazane w regulaminie przetargu konto. Informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka Jakuba Pieczonki przy ul. Zygmuntowskiej 9 w Rzeszowie, tel. 661407913, adres e-mail: biuro@doradca.rzeszow.pl Oferty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. do godziny 15:00 na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów w zamkniętej kopercie, w której należy zaznaczyć dane oferenta oraz nanieść oznaczenia „Oferta przetargowa na zakup prawa własności nieruchomości w postępowaniu sygn. akt. GUp 261/19” (liczy się data wpływu oferty) Posiedzenie w przedmiocie otwarcia i wyboru oferty odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz 9:15 w Sali nr 7 budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Kontakt: Syndyk Jakub Pieczonka tel: 661407913 biuro@doradca.rzeszow.pl