Lokal użytkowy na sprzedaż, 66,02m2, Sochaczew, Chopina

174 300 PLN

5 dni temu

Chopina, Sochaczew, mazowieckie

  • 66,02 m2

  • 2 640 PLN/m2

  • 66,02 m2

  • 2 640 PLN/m2

Nr oferty: 802344 / 2044/3186/OLS

Nr oferty w biurze: 2044/3186/OLS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Lokal użytkowy
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:66,02 m2
  • Cena:174 300 PLN

Opis

Syndyk w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 201/20 ogłasza konkurs na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 wchodzącego w skład masy upadłości Zbigniewa Wiesława Bogdana - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o powierzchni 66,02 m² położonego w Sochaczewie przy ulicy Fryderyka Chopina 168A, opisanego w księdze wieczystej nr KW PL1O/00033275/2. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności lokalu użytkowego wynosi 174.300,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych). Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 29 1140 2004 0000 3102 8016 5474 prowadzony przez mBank S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2021 r. oraz złożyć w tym terminie ofertę osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2021 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 10.20. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów. Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanych nieruchomości dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl