Lokal użytkowy na sprzedaż, 55,44m2, Guzów

51 200 PLN

3 dni temu

Guzów, mazowieckie

  • 55,44 m2

  • 924 PLN/m2

  • 55,44 m2

  • 924 PLN/m2

Nr oferty: 802273 / 2043/3186/OLS

Nr oferty w biurze: 2043/3186/OLS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Lokal użytkowy
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:55,44 m2
  • Cena:51 200 PLN

Opis

Syndyk masy upadłości Roberta Kochela – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 253/20 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego przy ulicy Ogińskiego 8 w miejscowości Guzów, gmina Wiskitki o powierzchni użytkowej 55,44 m². Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1Z/00027911/6. Minimalna cena sprzedaży prawa własności lokalu wynosi 51.200,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych). Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2021 r. osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka, ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2021 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 10.40. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów. Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanego lokalu mieszkalnego dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Przeznaczenie

handel / usługi