Lokal użytkowy na sprzedaż, 248,64m2, Sochaczew, Chopina

646 800 PLN

5 dni temu

Chopina, Sochaczew, mazowieckie

  • 248,64 m2

  • 2 601 PLN/m2

  • 248,64 m2

  • 2 601 PLN/m2

Nr oferty: 802345 / 2045/3186/OLS

Nr oferty w biurze: 2045/3186/OLS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Lokal użytkowy
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:248,64 m2
  • Cena:646 800 PLN

Opis

Syndyk w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 201/20 ogłasza konkurs na sprzedaż lokali użytkowych wraz z wyposażeniem, wchodzących w skład masy upadłości Zbigniewa Wiesława Bogdana - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: - lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 91,40 m² położonego w Sochaczewie przy ulicy Fryderyka Chopina 168A, opisanego w księdze wieczystej nr KW PL1O/00033274/5; - lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 91,40 m² położonego w Sochaczewie przy ulicy Fryderyka Chopina 168A, opisanego w księdze wieczystej nr KW PL1O/00033273/8; - lokalu użytkowego nr 4 o powierzchni 65,84 m² położonego w Sochaczewie przy ulicy Fryderyka Chopina 168A, opisanego w księdze wieczystej nr KW PL1O/00033272/1; Lokale użytkowe nr 2, 3 oraz 4 stanowią funkcjonalnie jeden lokal, w którym prowadzony był sklep spożywczy. Cena minimalna sprzedaży lokali wynosi 635.600,00 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych). - wyposażenie lokali (regały metalowe, regały drewniane, lady chłodnicze, wagi elektroniczne) o wartości 11.200,00 zł. Łączna cena wywoławcza sprzedaży prawa własności lokali użytkowych wraz z wyposażeniem wynosi 646.800,00 zł (sześćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych). Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 65.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 29 1140 2004 0000 3102 8016 5474 prowadzony przez mBank S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2021 r. oraz złożyć w tym terminie ofertę osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2021 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów. Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanych nieruchomości dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Przeznaczenie

handel / usługi