Konkurs ofert - ul. Odona Bujwida 32

798 000 PLN

Odona Bujwida, Wrocław, Dolnoslaskie, PL

  • 123,3 m2

  • 6 472 PLN/m2

  • 123,3 m2

  • 6 472 PLN/m2

Nr oferty: 1457300 / 2327/3186/OLS

Nr oferty w biurze: 2327/3186/OLS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Lokal użytkowy
  • Powierzchnia:123,3 m2
  • Cena:798 000 PLN

Opis

ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ DŁUŻNIKA JAROSŁAWA MAKUCHA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ „JAROSŁAW MAKUCH „CYFRA” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WE WROCŁAWIU SPRZEDA LOKAL UŻYTKOWY PRZY UL. BUJWIDA WE WROCŁAWIU Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Jarosława Makucha prowadzącego działalność pod firmą „Jarosław Makuch „Cyfra” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Sędziego komisarza z 12.10.2022 r. o zezwoleniu na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy sanacyjnej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki własności lokalu użytkowego położonego przy ul. Odona Bujwida 32 we Wrocławiu 50-368, o powierzchni użytkowej 123,3 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00205773/6 za cenę nie niższą niż 798 000,00 (słownie siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Jest to sprzedaż w III terminie. ■ Warunkiem uczestniczenia w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oraz złożenie oferty w terminie do dnia 28.09.2023r. do godz. 09:00 w biurze zarządcy w Oławie (kod pocztowy 55-200) przy ul. 11 Listopada 23AB /1D ■ Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy sanacyjnej w Banku Santander nr 19 1090 2428 0000 0001 4709 4485. ■ Wymogi formalne dotyczące oferty i przebiegu konkursu ofert zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze zarządcy lub drogą elektroniczną po zwróceniu się e-mailem na adres: rozenberg.krzysztof@gmail.com ■ Zainteresowani mogą zapoznać się z Opisem i operatem szacunkowym nieruchomości w biurze zarządcy po uprzednim umówieniu terminu - tel. 696 063 694. ■ Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 696 190 751 (ew. wizja lokalna). ■ Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Bujwida 32” należy składać w biurze zarządcy w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00 w terminie do dnia 28.09.2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty) lub drogą pocztową. ■ Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w biurze zarządcy w Oławie przy ul.11 Listopada 23AB /1D w dniu 28.10.2023. o godz. 11:00. ■ Zarządca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn. ■▬ Plan, regulamin, operat szacunkowy i zdjęcia na portalu – ardobiejewska.pl Kontakt: Syndyk Krzysztof Rozenberg tel: 696 063 694 rozenberg.krzysztof@gmail.com

Przeznaczenie

handel / usługi