Działka zabudowana budynkami - udział 1/2

50 000 PLN

43 dni temu

Muchów, Dolnoslaskie, PL

 • 4 100 m2

 • 12 PLN/m2

 • 4 100 m2

 • 4 100 m2

 • 12 PLN/m2

 • 4 100 m2

Nr oferty: 894261 / 31801/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31801/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:4 100 m2
 • Cena:50 000 PLN

Opis

Działka zabudowana budynkami - udział 1/2 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu WÓJT GMINY MĘCINKA OGŁASZA IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziału wynoszącego ½ w zabudowanej nieruchomości o numerze geodezyjnym 130 o powierzchni 0,41ha (BrIV, ŁIV) obręb geodezyjny MUCHÓW - cena wywoławcza: 50 000,00 zł, wadium: 2 500,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i jest ustalane przez uczestników przetargu. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXXIX/182/05 Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2005 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie jednostki planistycznej oznaczonej jednostką: 1)N17RM/MN-teren zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz obiektami usługowymi o charakterze rolniczym, 2) KDW – teren planowanej drogi wewnętrznej. Na terenach oznaczonych symbolami RM/MN dopuszcza się wymienność funkcji zabudowy zagrodowej na funkcję mieszkaniową oraz usługową, z możliwością wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych. Działka położona jest na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość zabudowana jest: 1) budynkiem mieszkalnym dwu-kondygnacyjnym o pow. zabudowy 287 m2 z poddaszem użytkowym w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczonym, parter budynku użytkowany przez współwłaściciela nieruchomości, pozostałe kondygnacje nieużytkowane, stan techniczny zły (stopień zużycia określono na poziomie 65%), 2) dwoma budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 26 m2 i 22 m2 – w stanie technicznym do kapitalnego remontu, 3) budynkiem garażowo- gospodarczym wybudowanym ze środków własnych współwłaściciela. Dla w/w działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Jaworze Księga Wieczysta LE1J/00005269/2. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń. Przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się 27 stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy Męcinka o godz. 11:00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto Gminy Męcinka - Bank Spółdzielczy Oddział w Męcince nr: 77 8647 1017 0105 0018 2001 0006 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Męcinka, najpóźniej do dnia 24 stycznia 2022r. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: „wadium do przetargu na zakup udziału ½ działki nr 130 w Muchowie” Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu telefonicznie pod nr 76 871 34 54, w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 -15:00, w piątek od godz. 7:00 do 14:00, lub elektronicznie: joanna.zelent@mecinka.pl w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.mecinka.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Męcinka i sołectwa Muchów. Kontakt: Urząd Gminy Męcinka tel: 76 871 34 54 joanna.zelent@mecinka.pl