Działka na sprzedaż, 612m2, Międzyrzec Podlaski, Tartaczna

220 700 PLN

Tartaczna, Międzyrzec Podlaski, Lubelskie, PL

 • 612 m2

 • 361 PLN/m2

 • 612 m2

 • 612 m2

 • 361 PLN/m2

 • 612 m2

Nr oferty: 1317768 / 35662/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 35662/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:612 m2
 • Cena:220 700 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA Międzyrzec Podlaski ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 4 m. Międzyrzec Podlaski przy ulicy Tartacznej 12A, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 252 o pow. 0,0612 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00034837/9. Działka zabudowana jest parterowym murowanym budynkiem mieszkalnym, częściowo podpiwniczonym w średnim stanie technicznym (standard wykończenia słaby – do remontu), zamieszkanym przez rodzinę uprawnionych z tytułu nakładów na nieruchomość oraz dwoma drewnianym budynkami gospodarczymi w słabym stanie technicznym pokryte papą. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie wyznaczonym pod „Obszar Mieszkaniowy MN” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o wysokości maksymalnej 8 m do najwyższego gzymsu (symbol planu C24MN). Do nieruchomości doprowadzona jest energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, wodociągowa i sieć telekomunikacyjna CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości została ustalona na kwotę 220 700,00 zł. wysokość wadium 22 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego Nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 14.04.2023 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00. Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać: - dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu, - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków, - aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej). Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Regulamin na przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21. Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski tel: 83 372-62-21 miasto@miedzyrzec.pl