Działka usługowa w centrum !

1 340 750 PLN

Mniej niż godzinę

Północna, Jastrzębie-Zdrój, Slaskie, PL

  • 5 363 m2

  • 250 PLN/m2

  • 5 363 m2

  • 250 PLN/m2

Nr oferty: 894300 / ARKD-GS-19

Nr oferty w biurze: ARKD-GS-19

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Działka
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:5 363 m2
  • Cena:1 340 750 PLN

Opis

Przedstawiamy Państwu ofertę działki inwestycyjnej o pow. 5365 m2 położonej na granicy centrum miasta. Nieruchomość gruntowa niezabudowana z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej asfaltowej. Wzdłuż południowej granicy działki przebiegają sieci techniczne: sieć kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, po drugiej stronie ulicy sieć wodociągowa. Nieruchomość doskonale skomunikowana z centrum miasta i z drogami wyjazdowymi, 120 m od głównego dworca autobusowego i 200 m od dużych terenów usługowo handlowych przeznaczonych pod inwestycje centrotwórcze. Tereny z bardzo dużym potencjałem inwestycyjnym, w pieszym zasięgu od największych jastrzębskich osiedli mieszkaniowych. Wedle zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze oznaczonym symbolem 6U gdzie podstawowym jej przeznaczeniem jest: zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią z wyłączeniem stacji paliw (z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d) i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 przeznaczenie dopuszczalne: a) usługi o charakterze publicznym, b) nieuciążliwa działalność produkcyjna, c) zabudowa mieszkaniowa związana z prowadzoną działalnością, d) stacja paliw wyłącznie dla terenu 6U, e) garaże, w tym wielopoziomowe, magazyny, obiekty towarzyszące takie jak budynki gospodarcze, wiaty. zasady lokalizacji budynków - nowe i rozbudowywane budynki usługowe a także towarzyszące należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej, prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej, w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ustaleń § 7 ust. 2 pkt 2, przy czym tam gdzie nie określono nieprzekraczalnych linii zabudowy nie bliżej niż 3m od linii rozgraniczającej drogi publiczne; 3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 70% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego; 4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna - 15%; 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym: a) budynki administracyjne, usługowe i mieszkalne - cztery kondygnacje nadziemne, b) obiekty halowe związane z handlem, produkcją i składowaniem - nie więcej niż 12 m, chyba, że większa wysokość wynika wprost ze specyfiki danej funkcji, c) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące - dwie kondygnacje nadziemne, d) każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu; szczegółowe zapisy z mpzp : https://bip.jastrzebie.pl/artykul/3817/22671/uchwala-nr-127-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-fragmentu-jednostki-centrum-o-symbolu-roboczym-c78-w-jastrzebiu-zdroju-xii-127-2007 Cena podana w ofercie jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT 23%, cena brutto: 1 649 122,50 zł, do negocjacji. Polecamy i zapraszamy na prezentację Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my

Media

prąd, telefon

Ogrzewanie

jest