Działka na sprzedaż, 7300m2, Tychnowy

23 300 PLN

9 dni temu

Tychnowy, pomorskie

 • 7 300 m2

 • 3 PLN/m2

 • 7 300 m2

 • 7 300 m2

 • 3 PLN/m2

 • 7 300 m2

Nr oferty: 831910 / 31288/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31288/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Rolna
 • Powierzchnia:7 300 m2
 • Cena:23 300 PLN

Opis

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w gminie Kwidzyn, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Tychnowy jako działka nr 259/2 o pow. 0,7300 ha, w tym: nieużytki N- 0,7300 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie prowadzona jest księga wieczysta nr GD1I/00008722/8 Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXI/119/15 z dnia 09.11.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy (Dz. Urz. woj. pom. z 2015 poz. 3630) działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem B.01.R/RM – tereny rolnicze z zabudową zagrodową, gdzie: - wyklucza się lokalizacje budynków i lokali mieszkalnych; - na całym terenie dopuszcza się lokalizację wchodzących w skład gospodarstw rolnych obiektów i urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno – spożywczemu; Cena wywoławcza brutto nieruchomości (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 23 300,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych 00/100). Postąpienie: 250,00 zł Wadium: 2 330,00 zł Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 29.10.2021 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Malborku przy ulicy Wołyńskiej 19. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, telefonicznie pod numerem telefonu: 55-272-23-82 Kontakt: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim tel: 55 272-23-82 gdansk@anr.gov.pl