Działka na sprzedaż, 608m2, Bobin

39 900 PLN

5 dni temu

Bobin, małopolskie

 • 608 m2

 • 66 PLN/m2

 • 608 m2

 • 608 m2

 • 66 PLN/m2

 • 608 m2

Nr oferty: 800439 / 31020/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31020/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:608 m2
 • Cena:39 900 PLN

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach przy ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice oraz na stronie internetowej dozbycia@proszowice.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Proszowice, położonej w Bobinie składającej się z działki numer ewidencyjnej 274/9 o powierzchni 0,0608 ha. Dla działki numer ewidencyjnej 274/9 o powierzchni 0,0608 ha położonej w Bobinie, stanowiącej własność Gminy Proszowice prowadzona jest księga wieczysta KR1H/00034340/9. Aktualnie Gmina i Miasto Proszowice nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki numer ewidencyjnej 274/9 o powierzchni 0,0608 ha położonej w Bobinie została wydana decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice o warunkach zabudowy numer WIP-RM.6730.123.2020, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na rzecz nabywcy nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta i rozciąga się w kierunku północ - południe. Działka jest niezabudowana. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony północnej bezpośrednio z drogi powiatowej relacji Koszyce - Proszowice. Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną i w sieć wodną gminną. Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Bobinie składającej się z działki numer ewidencyjny 274/9 o powierzchni 0,0608 ha odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach, ul. 3 Maja 72 sala nr 8. Cena wywoławcza wynosi brutto 39 900,00 złotych (słownie brutto: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100 złotych) w cenie zawarty jest podatek VAT w wysokości 7 460,98 złotych (słownie: siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt 98/100 złotych). Wadium w kwocie wadium w kwocie 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach – Bank Spółdzielczy Proszowice nr 25 85970001 0010 0000 1049 0007. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 18 października 2021 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach. 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. 4. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy – wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Proszowicach ul. 3-go Maja 72 pokój nr. 44 lub telefonicznie pod numerem 12 385 12 34. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Kontakt: Urząd Gminy i Miasta Proszowice tel: 12 385 12 34 um@proszowice.pl