Działka na sprzedaż, 5079m2, Grabówko

22 900 PLN

3 dni temu

Grabówko, pomorskie

 • 5 079 m2

 • 5 PLN/m2

 • 5 079 m2

 • 5 079 m2

 • 5 PLN/m2

 • 5 079 m2

Nr oferty: 831908 / 31286/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31286/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Rolna
 • Powierzchnia:5 079 m2
 • Cena:22 900 PLN

Opis

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w gminie Kwidzyn, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Grabówko jako działki nr 47/1, 48, dla której w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie prowadzona jest księga wieczysta nr GD1I/00004054/6, o pow. łącznej 0,5079 ha. Działka wchodzi w skład terenu, dla którego nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn zatwierdzonym uchwałą nr IX/43/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 01 lipca 2011 r. oraz Zarządzeniem ZastępczymWojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn, znajduje się na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Cena wywoławcza brutto nieruchomości (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 22 900,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100). Postąpienie: 250,00 zł Wadium: 2 290,00 zł Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 29.10.2021 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Malborku przy ulicy Wołyńskiej 19. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, telefonicznie pod numerem telefonu: 55-272-23-82 Kontakt: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim tel: 55 272-23-82 gdansk@anr.gov.pl