Działka na sprzedaż, 2038m2, Warszkowo

85 000 PLN

10 dni temu

Warszkowo, Zachodniopomorskie, PL

 • 2 038 m2

 • 42 PLN/m2

 • 2 038 m2

 • 2 038 m2

 • 42 PLN/m2

 • 2 038 m2

Nr oferty: 869302 / 31656/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31656/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:2 038 m2
 • Cena:85 000 PLN

Opis

Województwo Zachodniopomorskie informuje, iż posiada w swoich zasobach nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Warszkowie, działka nr 611/2, o pow. 0,2038 ha, obręb Warszkowo, gmina Sławno, KW nr KO1E/00017095/2. Przedmiotowa działka posiada użytek „dr”, jednakże nie stanowi drogi publicznej. Działka jest niezagospodarowana, położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 209 (działka nr 607), w pobliżu skrzyżowania z drogą krajową nr 6. Sąsiedztwo stanowią grunty zabudowane domami jednorodzinnymi i grunty niezabudowane. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, uchwalonym Uchwałą nr XIII/83/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26.03.1996 r. przedmiotowa działka gruntu znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 16MN,U: tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi (handel, rzemiosło). Cena wywoławcza wynosi 85.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 4.300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych). Szczegółowych informacji o nieruchomości, w szczególności o terminie przetargu, można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Kapitańska 3a, tel. 91 48 99 224. Ogłoszenia o aktualnych przetargach można odnaleźć pod adresem www.wzp.pl/wiin/przetargi.htm oraz www.bip.wzp.pl. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Inwestycji i Nieruchomości tel: 91 48 99 224 nieruchomosci@wzp.pl