Działka na sprzedaż, 16400m2, Mak

992 PLN

3 dni temu

Mak, mazowieckie

  • 16 400 m2

  • 0 PLN/m2

  • 16 400 m2

  • 16 400 m2

  • 0 PLN/m2

  • 16 400 m2

Nr oferty: 802270 / 31054/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31054/3186/OGS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Działka
  • Typ dziaki:Rolna
  • Powierzchnia:16 400 m2
  • Cena:992 PLN

Opis

Syndyk masy upadłości Jana Sopolińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 28/21 ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 1/24 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,64 ha (działka nr 444) położonej w miejscowości Mak; gm. Bieżuń, dla której Sąd Rejonowy w Mławie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żurominie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL2M/00021072/7. Cena wywoławcza sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 992,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 prowadzonym przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2021 r. oraz złożyć w tym terminie ofertę osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2021 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 12.20. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów. Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanego udziału w lokalu dostępny jest w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl