Działka inwestycyjna o pow. 2349m2,gm.Świerczów

110 000 PLN

gm.Świerczów, Namysłów, Opolskie, PL

  • 2 349 m2

  • 47 PLN/m2

  • 2 349 m2

  • 47 PLN/m2

Nr oferty: 1380228 / KOS-GS-4298-3

Nr oferty w biurze: KOS-GS-4298-3

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Działka
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:2 349 m2
  • Cena:110 000 PLN

Opis

Na sprzedaż teren - działka o powierzchni 2349m2, położona w gm. Świerczów. Nieruchomość usytuowana przy drodze wojewódzkiej nr 454. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działka oznaczona symbolem MNU (ok.849m2)- tereny zabudowy mieszkaniowej usługowej oraz A/MR/MN (ok. 1500m2)- tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. INFORMACJE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: MNU Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 1) przeznaczenie : a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, b) funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako zabudowę mieszkaniową jednorodzinną c) funkcję usługową należy rozumieć jako budynki oraz obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemieślnicze), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową, d) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku, e) nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej. 2) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 3) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,8; 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 6) maksymalna wysokość zabudowy: a) budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: 10 m, b) budynek garażowy i gospodarczy przy dachu jednospadowym lub dwuspadowym: 6 m, c) budynek garażowy i gospodarczy przy dachu płaskim: 4 m, d) inne obiekty budowlane: 5 m e) nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej. 7) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 8) geometria dachu: a) budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dach dwuspadowy, przy czym nad częścią budynku, której wysokość nie przekracza 4 m, stanowiącą nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy tego budynku, dopuszcza się dach płaski, b) budynek garażowy i gospodarczy: dach jednospadowy, dwuspadowy lub płaski; 9) pokrycie dachu jednospadowego lub dwuspadowego: dachówka matowa lub blacha dachówko podobna matowa w odcieniu czerwieni lub szarości lub blacha matowa w odcieniu szarości; 10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych (z wyjątkiem wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej) (Stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.VII.743.11.2023.AB z dn. 08.02.2023r.): a) w przypadku budynków mieszkalnych wolnostojących: 700 m², b) w przypadku budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej: 400 m², c) w przypadku budynków mieszkalno-usługowych i usługowych: 400 m²; 11) kolorystyka tynków zewnętrznych: odcień bieli, jasnej szarości lub beżu. A/MR/MN Teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej 1.1.Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem A/MR 1) Funkcje dominujące terenu stanowią: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, urządzenia towarzyszące i zieleń; a) należy zachować funkcje dominujące poprzez: - utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej (modernizację, rozbudowę oraz uzupełnianie istniejących zasobów), - adaptację i modernizację istniejącej zabudowy zagrodowej, - realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i urządzeń towarzyszących; b) dopuszcza się przekształcenia obejmujące: - adaptację z możliwością modernizacji i rozbudowy, realizację nowych obiektów i punktów usługowych, rzemieślniczych, produkcyjnych o uciążliwości nie wykraczającej poza granice władania terenem, a w strefie szczególnej ochrony ekologicznej wyłącznie obiektów nieuciążliwych, - adaptację z możliwością modernizacji, rozbudowy i realizację nowych obiektów hodowlanych o obsadzie do 10 DJP, - zmiany użytkowania obiektów zgodnie z ustaleniami funkcjonalnymi, - wydzielanie nowych działek pod zabudowę zgodną z funkcją terenu, na zapleczu istniejącej zabudowy, wyłącznie dla posiadających własny dojazd; c) zakazuje się: - lokalizacji obiektów i urządzeń powodujących uciążliwości wykraczające poza użytkowany teren, - lokalizacji obiektów i urządzeń, których funkcjonowanie wiąże się z obsługą transportową powyżej dwóch kursów wciągu doby ciężkim transportem (powyżej 2,5 tony w jednym kursie) w granicach obszaru osadniczego, używaniem ciężkiego sprzętu jezdnego (ciągniki, koparki itp.); nie dotyczy pojazdów rolniczych, wytwarzaniem ścieków technologicznych; - lokalizacji obiektów przemysłowej produkcji zwierzęcej, - niszczenia zadrzewień przydrożnych, w szczególności wartościowych, zaznaczonych na rysunku planu. 1.2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem A/MN 1) Funkcję dominującą terenu stanowią: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią; a) należy zachować dominującą funkcję terenu poprzez: - utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej (modernizację, rozbudowę i uzupełnianie istniejących zasobów), - realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej, bliźniaczej, zwartej), małych domów mieszkalnych, urządzeń towarzyszących i zieleni; b) dopuszcza się przekształcenia: - adaptację z możliwością modernizacji i rozbudowy, realizację nowych obiektów i punktów usługowych, rzemieślniczych nie uciążliwych dla środowiska; c) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń uciążliwych oraz mogących spowodować przekroczenia obowiązujących norm w zakresie jakości środowiska oraz wymagających: - obsługi transportowej powyżej dwóch kursów w ciągu doby ciężkim transportem (powyżej 2,5 tony w kursie), - używania ciężkiego sprzętu jezdnego (ciągniki, koparki itp.), - urządzania składowisk. PODANA CENA JEST CENĄ BRUTTO Kształt działki zbliżony do trapezu, dodatkowym udogodnieniem jest jej płaskie ukształtowanie oraz brak zabudowań, co pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu. Dojazd do nieruchomości dogodny - drogą asfaltową. W sąsiedztwie znajdują się punkty handlowo-usługowe. Nieruchomość zlokalizowana w jednej z miejscowości w gminie Świerczów. W Świerczowie wszystkie niezbędne instytucje t.j. Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Bank, Szkoła, Przedszkole, Restauracja, sklepy spożywcze i wielobranżowe, Kościół. Świerczów zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej na trasie Opole-Namysłów, odległość od Opola ok. 40km, od Namysłowa ok. 15km, od Brzegu ok. 25 km. Kupujący u Nas otrzymują: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie, uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto (1 845 zł brutto). Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/4330 OSOBA PROWADZĄCA Anna Wolska tel. (+48) 887 30 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl a.wolska@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Ogrzewanie

jest

Ogrodzenie

siatka

Oferta wysłana z Galactivca Virgo