Działka budowlana w Sasinie, blisko media !

419 000 PLN

Polna, Sasino, Pomorskie, PL

 • 2 000 m2

 • 210 PLN/m2

 • 2 000 m2

 • 2 000 m2

 • 210 PLN/m2

 • 2 000 m2

Nr oferty: 1053161 / 285/8402/OGS

Nr oferty w biurze: 285/8402/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:2 000 m2
 • Cena:419 000 PLN

Opis

Oferujemy na sprzedaż atrakcyjną działkę budowlaną w Sasinie OKOLICA Działka w miejscowości Sasino, niedaleko ul. Polnej - blisko morza (ok 4 km w linii prostej). Cicha i spokojna okolica. Wiele atrakcji turystycznych w okolicy m.in.: - plaża w Sasinie - Rezerwat przyrody Choczewskie Cisy - Latarnia Morska Stilo - Sea Park Sarbsk - Dworek z końca XIXw. - Stadnina koni w Lubiatowie - Pałac w Ciekocinku - jeziora Kopalińskie, Choczewskie i Łebsko DZIAŁKA Powierzchnia 2000 m2, płaska, bez zagrożenia powodziowego lub podtopienia. Prąd i woda w drodze. Na danym terenie obowiązuje MPZP: § 9. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK POŁOŻONYCH W SĄSIEDZTWIE ULICY POLNEJ WE WSI SASINO W GMINIE CHOCZEWO. 1. NUMER TERENU: 3. 2. POWIERZCHNIA: 0,54 ha. 3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji między funkcjami. 4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się. 5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady zawarte w ust. 6, 8, 9. 6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU: 1) linie zabudowy: a) maksymalne nieprzekraczalne – jak na rysunku planu, b) pozostałe – zgodnie z przepisami. 2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją – 20%; 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją – 60%; 4) intensywność zabudowy – minimalna: 0, maksymalna: 0,6; w tym dla kondygnacji nadziemnych: 0,4; 5) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice); 6) poziom posadzki parteru nad terenem przy głównym wejściu do budynku – maksymalnie – 0,6 m; 7) formy zabudowy – wolnostojące, w tym zintegrowane z budynkiem garażowym lub gospodarczym; 8) geometria dachu: a) dla garaży i budynków gospodarczych – dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 20-45 stopni, b) dla pozostałej zabudowy – dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 30-45 stopni. 9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000 m². 7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 1) szerokość frontu działki – dowolna; 2) powierzchnia działki – minimum 1000 m²; 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – dowolny. 8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 1) wprowadzenie zadrzewień w formie grup gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi; 2) obowiązuje poziom hałasu w środowisku, jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych. 9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 1) dopuszcza się następującą kolorystykę elewacji: naturalne odcienie bieli, beży i szarości oraz ugry z palety barw ziemi o niskim nasyceniu; 2) dopuszcza się następującą kolorystykę pokryć dachowych: odcienie naturalnego spieku ceramicznego, brązy i szarość, z wykluczeniem koloru czarnego; dopuszcza się wyłącznie pokrycia dachowe o matowym wykończeniu. 10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy. 12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy. 13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) dostępność drogowa – poprzez tereny: 12.KDD, 14.KDW oraz spoza granic planu; 2) parkingi – zgodnie z § 4; 3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej; 4) odprowadzenie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej; 5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych – zagospodarowanie na terenie inwestycji lub do układu odwadniającego; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi; 7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 8) zaopatrzenie w ciepło – zgodnie z przepisami odrębnymi; 9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi; 10) urządzenia i sieci magistralne – dopuszcza się. 14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych lub zastosowanie innych rozwiązań zgodnych z przepisami odrębnymi; 2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne ujęcia wody. Zapraszamy na prezentację ! Kontakt do biura: Gaudium nieruchomości Gdańsk 604-059-035 biuro@gaudium-nieruchomosci.pl Nad bezpieczeństwem naszych transakcji czuwa kancelaria radców prawnych Lejk oraz ubezpieczenie agencji polisą OC w PZU (nr 1023404884). Dzięki stałej współpracy z najlepszymi kancelariami notarialnymi, nasi klienci otrzymują najwyższą jakość obsługi przy najniższych na rynku stawkach taksy! A gdy zakup nieruchomości wymaga kredytu - nasz doradca finansowy bezpłatnie sprawdzi Twoją zdolność kredytową i poprowadzi przez cały proces zawierania umowy z bankiem. Jeśli na koniec czeka Cię remont - możesz ponownie zaufać Gaudium! Współpracujemy z doświadczoną i rzetelną firmą wykonującą kompleksowe remonty. Zaufaj Gaudium – poczuj radość posiadania! Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z agentem oraz na naszą stronę www.gaudium-nieruchomosci.pl Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Ogrodzenie

brak

Droga dojazdowa

droga utwardzona