Dom na sprzedaż, 169,66m2, Wólka Przybójewska

54 600 PLN

Tydzień temu

Wólka Przybójewska, mazowieckie

  • 169,66 m2

  • 322 PLN/m2

  • 3 700 m2

  • 169,66 m2

  • 322 PLN/m2

  • 3 700 m2

Nr oferty: 802269 / 5903/3186/ODS

Nr oferty w biurze: 5903/3186/ODS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Dom
  • Powierzchnia:169,66 m2
  • Cena:54 600 PLN

Opis

Syndyk masy upadłości Katarzyny Majewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 229/20 ogłasza konkurs na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 30/100 w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni 0,3700 ha (działka nr 54) położonej w miejscowości Wólka Przybójewska 11; gm. Czerwińsk nad Wisłą, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1L/00035572/5. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 104,00 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 123,00 m². Cena wywoławcza sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 54.600,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych). Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2021 r. oraz złożyć w tym terminie ofertę osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2021 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 11.20. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów. Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanego udziału w nieruchomości dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl