Dom na sprzedaż, 124m2, Gozdy

9 840 PLN

3 dni temu

Gozdy, mazowieckie

  • 124 m2

  • 79 PLN/m2

  • 124 m2

  • 79 PLN/m2

Nr oferty: 802258 / 5901/3186/ODS

Nr oferty w biurze: 5901/3186/ODS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Dom
  • Powierzchnia:124 m2
  • Cena:9 840 PLN

Opis

Syndyk masy upadłości Iwony Chotomskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 316/20 ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 1/5 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6500 ha (działka ewidencyjna 35/1) położonej w miejscowości Gozdy, gmina Mochowo. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, wolnostojący, parterowy, ze strychem nieużytkowym, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 124,00 m², budynek inwentarsko – składowy o powierzchni 302,00 m² oraz garaż o powierzchni 36,00 m². Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1E/00002039/0. Cena wywoławcza sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 9.840,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych). Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2021 r. oraz złożyć w tym terminie ofertę osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2021 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 11.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów. Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanego udziału w nieruchomości dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl