DZIAŁKA POD AG MUROWANA GOŚLINA

2 285 000 PLN

3 dni temu

Trojanowo, wielkopolskie

  • 38 085 m2

  • 60 PLN/m2

  • 38 085 m2

  • 60 PLN/m2

Nr oferty: 802275 / DRN-GS-3732

Nr oferty w biurze: DRN-GS-3732

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Działka
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:38 085 m2
  • Cena:2 285 000 PLN

Opis

Działka o powierzchni 3,8085 ha zlokalizowana w Trojanowie u zbiegu Obwodnicy Murowanej Gośliny i drodze w kierunku Rogoźna. Przeznaczenie podstawowe Działalność Gospodarcza. Front działki od strony obwodnicy 276 m. Uzbrojenie: woda, prąd, kanalizacja (od drogi Murowana Goślina - Rogoźno) Dla działki uchwalony jest MPZP: Na terenie aktywizacji gospodarczej, oznaczonego na rysunku symbolem AG ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - nieuciążliwa działalność gospodarcza, 2) przeznaczenie dopuszczalne - funkcja mieszkaniowa w formie budynku mieszkalnego lub mieszkania dla właściciela terenu, 3) zakaz dzielenia terenu na mniejsze działki niż dokonany podział na rysunku, z prawem do łączenia sąsiednich działek, 4) obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej - KD, 5) prawo do lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, wolnostojącego, na każdej działce w obowiązującej linii zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku, 6) budynki, o których mowa w pkt 3, mogą mieć maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, oraz dach min. dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych 40°, 7) usytuowanie przeważającej kalenicy budynku mieszkalnego zgodnie z oznaczeniem na rysunku, 8) prawo do lokalizacji budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, o max. wysokości 8m, nawiązujących formą i detalem architektonicznym do budynku mieszkalnego, jak w pkt 6, z kalenicą prostopadłą do kalenicy budynku, o którym mowa w pkt 6, 9) dla budynków o których mowa w pkt 8, sytuowanych na obowiązującej linii zabudowy od frontu działki, obowiązek nawiązania formą, detalem, wysokością do budynku o którym mowa w pkt 6, 10) prawo do zabudowy max. 30% powierzchni działki, 11) obowiązek urządzenia miejsc postojowych na terenie działki, w ilości wymaganej dla prowadzonej działalności, 12) prawo do lokalizacji budynku garażowego wbudowanego lub wolnostojącego o wysokości max. 4 m z attyką, 13) obowiązek przeznaczenia min. 30% powierzchni działki na zieleń, ze szczególnym uwzględnieniem pasa zieleni od strony drogi wojewódzkiej, 14) prawo do grodzenia terenu z zakazem stosowania pełnego muru. Cena 2 285 000,00 zł do rozmów. Pytania proszę kierować do agenta prowadzącego : Leszek Szóstak tel. 732 250 999 leszek.szostak@doradcarn.pl www.doradcarn.pl Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Ogrzewanie

jest

Ogrodzenie

brak