Atrakcyjna działka w Namysłowie - Osiedle Leśne !

185 000 PLN

9 dni temu

Dębowa, Namysłów, Opolskie, PL

  • 1 200 m2

  • 154 PLN/m2

  • 1 200 m2

  • 154 PLN/m2

Nr oferty: 868657 / KOS-GS-3918-6

Nr oferty w biurze: KOS-GS-3918-6

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Działka
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:1 200 m2
  • Cena:185 000 PLN

Opis

Atrakcyjna oferta! Działka o pow. 1200m2 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową na Osiedlu Leśnym w Namysłowie - ul. Dębowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nieruchomość gruntowa niezabudowana została oznaczona symbolem NA.10MN mówiącym o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz symbolem NA.15KDD - teren drogi klasy dojazdowej. Działka w kształcie prostokąta. Jej płaskie ukształtowanie oraz brak zabudowań pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór projektu budowlanego. Dogodny i komfortowy dojazd do działki zapewnia droga utwardzona. Działka znajduję się na jednym z bardziej atrakcyjnych osiedli w Namysłowie! Położona jest w sąsiedztwie wielu działek oraz domów jednorodzinnych, co dodatkowo uatrakcyjnia zakup przedmiotowej nieruchomości. Działka posiada dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci energetycznej, sieci gazowej. Dojazd do centrum miasta to zaledwie kilka minut, co umożliwia szybkie załatwianie spraw urzędowych, bankowych, zdrowotnych i innych. W bliskim sąsiedztwie sklepy spożywcze i szkoły. Lokalizacja nieruchomości jest doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących zamieszkać w cichej i spokojnej okolicy w niedalekiej odległości od centrum a zarazem z dala od miejskiego zgiełku. 2. PRZEZNACZENIE 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) dopuszcza się budynki mieszkalne zawierające nie więcej niż 4 mieszkania. 3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 1) obowiązuje zakaz: a) budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych, b) stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych ścian zewnętrznych budynków. 4. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 1) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) dla terenu NA.16MN obowiązuje usytuowanie zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu; 3) dla terenu NA.15MN, NA.16MN obowiązują ograniczenia wynikające z przebiegu projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) intensywność zabudowy: a) minimalna: 0,1, b) maksymalna: 0,6; 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:40% powierzchni działki budowlanej; 3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 4) maksymalna wysokość zabudowy: a) budynki mieszkalne: 12 m, b) budynki garażowe i gospodarcze: 6 m, c) inne obiekty budowlane: 5 m; 5) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6) gabaryty obiektów: określone przez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 7) geometria dachu: a) budynki mieszkalne: stromy, b) budynki garażowe i gospodarcze: stromy lub jednospadowy; c) inne obiekty budowlane: stromy lub jednospadowy. 6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości) 1) minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 2) minimalna powierzchnia działek: 600 m²; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4) ustalenia pkt 1, 2, 3 nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 7. WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2 na 1 mieszkanie, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie jak dla dróg publicznych, urządzone w budynku lub usytuowane na działce budowlanej, wymagane w przypadku budowy budynku mieszkalnego lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 2) obowiązuje zakaz zjazdu od strony drogi oznaczonej symbolem NA.1KDZ (dotyczy terenu NA.16MN); 3) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacyjnej, a także powierzchniowo, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub zbiorników na wodę; 6) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 7) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej oraz energii promieniowania słonecznego, przy czym instalację ogniw fotowoltaicznych dopuszcza się wyłącznie na dachach budynków; 8) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła; 9) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Kupujący u Nas otrzymują: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie, uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto. Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/3959 OSOBA PROWADZĄCA Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży tel. (+48) 667 80 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl m.osyp@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Ogrzewanie

jest

Ogrodzenie

brak