Działka na sprzedaż, 1398m2, Żyrardów, Łąkowa

252 000 PLN

Łąkowa, Żyrardów, Mazowieckie, PL

 • 1 398 m2

 • 180 PLN/m2

 • 1 398 m2

 • 1 398 m2

 • 180 PLN/m2

 • 1 398 m2

Nr oferty: 1457334 / 37169/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 37169/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 398 m2
 • Cena:252 000 PLN

Opis

PRZETARG GN.6840.33.2023.NP Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów: Poz. 1 – I przetarg Adres i nr ewid. działki: ul. Łąkowa, dz. ewid. 2021/22 Pow. działki: 1398 m2 Nr Księgi Wieczystej: PL1Z/00069327/1 Rodzaj sprzedawanego prawa: własność Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z mpzp – zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna (symbol 8 UMn) Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie nieregularnym, porośnięta samosiewami drzew liściastych. Cena wywoławcza: 252 000,00 zł Wadium: 25 200,00 zł Wymagane postąpienie: 3 000,00 zł Poz. 2 – I przetarg Adres i nr ewid. działki: ul. Łąkowa, dz. ewid. 2021/23 Pow. działki: 1292 m2 Nr Księgi Wieczystej: PL1Z/00069327/1 Rodzaj sprzedawanego prawa: własność Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z mpzp – zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna (symbol 8 UMn) Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie regularnym, porośnięta samosiewami drzew liściastych. Cena wywoławcza: 245 000,00 zł Wadium: 24 500,00 zł Wymagane postąpienie: 3 000,00 zł Poz. 3 – I przetarg Adres i nr ewid. działki: ul. Łąkowa, dz. ewid. 2021/24 Pow. działki: 1291 m2 Nr Księgi Wieczystej: PL1Z/00069327/1 Rodzaj sprzedawanego prawa: własność Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z mpzp – zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna (symbol 8 UMn) Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie regularnym, porośnięta samosiewami drzew liściastych. Cena wywoławcza: 245 000,00 zł Wadium: 24 500,00 zł Wymagane postąpienie: 3 000,00 zł Poz. 4 – I przetarg Adres i nr ewid. działki: ul. Łąkowa, dz. ewid. 2021/25 Pow. działki: 1291 m2 Nr Księgi Wieczystej: PL1Z/00069327/1 Rodzaj sprzedawanego prawa: własność Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z mpzp – zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna (symbol 8 UMn) Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie regularnym, w części porośnięta samosiewami drzew liściastych. Cena wywoławcza: 245 000,00 zł Wadium: 24 500,00 zł Wymagane postąpienie: 3 000,00 zł Poz. 5 – I przetarg Adres i nr ewid. działki: ul. Łąkowa, dz. ewid. 2021/26 Pow. działki: 1291 m2 Nr Księgi Wieczystej: PL1Z/00069327/1 Rodzaj sprzedawanego prawa: własność Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z mpzp – zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna (symbol 8 UMn) Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie regularnym ze ściętym narożnikiem. Cena wywoławcza: 245 000,00 zł Wadium: 24 500,00 zł Wymagane postąpienie: 3 000,00 zł Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT 23 %) Przetarg odbędzie się w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3, w dniu 19 października 2023 roku (tj. czwartek), o godz. 11:00. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do 16 października 2023 roku przelewem na konto: Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, Bank PKO Bank Polski, Nr 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171. W tytule przelewu należy podać adres i nr ewid. działki oraz wymienić osoby, które będą nabywały nieruchomość. Wadium za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Miasta Żyrardowa w określonym wyżej terminie tj. najpóźniej w dniu 16 października 2023 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę nabycia uzyskaną w przetargu za nabytą nieruchomość, pomniejszoną o wpłacone wadium, należy uregulować jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży na konto Miasta Żyrardowa. Za datę zapłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej, z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka (pełnomocnictwo do czynności przetargowych wymaga formy pisemnej). Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Żyrardowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Żyrardowa pok. 35, tel. 46 858-15-00 wew. 584 lub 46 858-15-84; e-mail: npopiel@zyrardow.pl. ul. Łąkowa (dz. ewid. 2021/22), pow. 1398 m2 Opis: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie nieregularnym, porośnięta samosiewami drzew liściastych. Działka położona jest w strefie pośredniej, w północnej części miasta, którą oddziela od części południowej linia kolejowa relacji Warszawa – Łódź. Dodatkowym walorem jest bliskość do głównej arterii miasta – ul. 1 Maja. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek niezabudowanych – terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną. Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/186/08 z dnia 29 maja 2008 r. działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną (symbol 8 UMn). ul. Łąkowa (dz. ewid. 2021/23), pow. 1292 m2 Opis: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie regularnym, porośnięta samosiewami drzew liściastych. Działka położona jest w strefie pośredniej, w północnej części miasta, którą oddziela od części południowej linia kolejowa relacji Warszawa – Łódź. Dodatkowym walorem jest bliskość do głównej arterii miasta – ul. 1 Maja. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek niezabudowanych – terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną. Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/186/08 z dnia 29 maja 2008 r. działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną (symbol 8 UMn). ul. Łąkowa (dz. ewid. 2021/24), pow. 1291 m2 Opis: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie regularnym, porośnięta samosiewami drzew liściastych. Działka położona jest w strefie pośredniej, w północnej części miasta, którą oddziela od części południowej linia kolejowa relacji Warszawa – Łódź. Dodatkowym walorem jest bliskość do głównej arterii miasta – ul. 1 Maja. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek niezabudowanych – terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną. Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/186/08 z dnia 29 maja 2008 r. działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną (symbol 8 UMn). ul. Łąkowa (dz. ewid. 2021/25), pow. 1291 m2 Opis: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie regularnym, w części porośnięta samosiewami drzew liściastych. Działka położona jest w strefie pośredniej, w północnej części miasta, którą oddziela od części południowej linia kolejowa relacji Warszawa – Łódź. Dodatkowym walorem jest bliskość do głównej arterii miasta – ul. 1 Maja. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek niezabudowanych – terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną. Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/186/08 z dnia 29 maja 2008 r. działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną (symbol 8 UMn). ul. Łąkowa (dz. ewid. 2021/26), pow. 1291 m2 Opis: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie regularnym ze ściętym narożnikiem. Działka położona jest w strefie pośredniej, w północnej części miasta, którą oddziela od części południowej linia kolejowa relacji Warszawa – Łódź. Dodatkowym walorem jest bliskość do głównej arterii miasta – ul. 1 Maja. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek niezabudowanych – terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną. Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/186/08 z dnia 29 maja 2008 r. działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną (symbol 8 UMn). Kontakt: Urząd Miasta Żyrardów tel: 46 858-15-00 wew. 584 lub 46 858-15-84 npopiel@zyrardow.pl