Mieszkanie na sprzedaż, 93,51m2, Żyrardów, Fryderyka Chopina

470 250 PLN

Fryderyka Chopina, Żyrardów, Mazowieckie, PL

  • 93,51 m2

  • 5 029 PLN/m2

  • 93,51 m2

  • 5 029 PLN/m2

Nr oferty: 1260256 / 9052/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 9052/3186/OMS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Mieszkanie
  • Powierzchnia:93,51 m2
  • Cena:470 250 PLN

Opis

GN.6840.1.2023.NPN PRZETARG PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Żyrardów Lp.: 1. Adres: ul. Fryderyka Chopina 2 m. 4 nr ewid. działki: dz. ewid. 3490/1, 3490/2 Pow. użytkowa lokalu (m2): 93,51 4p+k+ł+pp Nr KW działki: PL1Z/00005304/8 Rodzaj sprzedawanego prawa: własność Przeznaczenie w mpzp: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa usługowa i mieszkaniowa (symbol 1 UM) Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielorodzinnym na II piętrze, w III kl. sch., składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal wyposażony w instalacje: c.o., elektr., wod.-kan. Budynek wpisany do rejestru zabytków. Cena wywoławcza (zł): 470 250,00 (po zastosowaniu 1% bonifikaty zgodnie z §2 Uchwały Nr LXI/531/22 RMŻ z dnia 20 października 2022 r.) Wadium (zł): 47 025,00 Wymagane postąpienie (zł): 5 000,00 Poz. 1 – I przetarg Przetarg odbędzie się w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3, w dniu 23 marca 2023 roku (tj. czwartek), o godz. 11:00. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do 20 marca 2023 roku przelewem na konto: Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, Bank PKO Bank Polski, Nr 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171. W tytule przelewu należy podać adres i nr ewid. działki oraz wymienić osoby, które będą nabywały nieruchomość. Wadium za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Miasta Żyrardowa w określonym wyżej terminie tj. najpóźniej w dniu 20 marca 2023 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę nabycia uzyskaną w przetargu za nabytą nieruchomość, pomniejszoną o wpłacone wadium, należy uregulować jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży na konto Miasta Żyrardowa. Za datę zapłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej, z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka (pełnomocnictwo do czynności przetargowych wymaga formy pisemnej). Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Żyrardowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Żyrardowa pok. 35, tel. 46 858-15-00 wew. 584 lub 46 858-15-84; e-mail: npopiel@zyrardow.pl. Żyrardów, ul. Fryderyka Chopina 2 m. 4 Opis: Lokal mieszkalny o powierzchni 93,51 m2 usytuowany w budynku wielorodzinnym, wpisanym do rejestru zabytków, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Budynek położony jest na działce ewid. nr 3490/1 i 3490/2 przy ul. Fryderyka Chopina 2. Lokal mieszkalny nr 4 znajduje się na II piętrze, w III klatce schodowej, składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz wyposażony jest w instalacje: c.o., elektr., wod.-kan. Ponadto, lokal jest w stanie po remoncie, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, parapety wewnętrzne drewniane, ściany tynkowane malowane na biało, podłogi wykończone deskami, w łazience ściany i posadzki wykończone płytkami. Budynek, w skład którego wchodzi przedmiotowy lokal, znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w pobliżu komunikacji miejskiej i sklepów. Przeznaczenie w mpzp: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXV/278/13 RMŻ z dnia 29.08.2013 r.) – zabudowa usługowa i mieszkaniowa (symbol 1UM). Kontakt: Urząd Miasta Żyrardów tel: 46 858-15-00 wew. 584 lub 46 858-15-84 npopiel@zyrardow.pl