Działka na sprzedaż, 2464m2, Żyrardów, Adama Mickiewicza

390 000 PLN

Adama Mickiewicza, Żyrardów, Mazowieckie, PL

 • 2 464 m2

 • 158 PLN/m2

 • 2 464 m2

 • 2 464 m2

 • 158 PLN/m2

 • 2 464 m2

Nr oferty: 1260257 / 35201/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 35201/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Komercyjna
 • Powierzchnia:2 464 m2
 • Cena:390 000 PLN

Opis

GN.6840.3.2023.NP PRZETARG PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów Lp.: 1. Adres: ul. Adama Mickiewicza nr ewid. działki: dz. ewid. 7648/23 Pow. działki (m2): 2464 Nr KW: PL1Z/00005620/9 Rodzaj sprzedawanego prawa: własność Przeznaczenie nieruchomości: Brak mpzp. Zgodnie z decyzją nr 30/20 o warunkach zabudowy z dnia 18.08.2020 r. – zabudowa usługowa Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie prostokąta. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. Termin zagospodarowania: – rozpoczęcie inwestycji 3 lata od zawarcia umowy notarialnej – zakończenie inwestycji 6 lat od zawarcia umowy notarialnej Cena wywoławcza (zł): 390 000,00 Wadium (zł): 39 000,00 Wymagane postąpienie (zł): 4 000,00 Lp.: 2. Adres: ul. Żytnia nr ewid. działki: dz. ewid. 8357/3 Pow. działki (m2): 3796 Nr KW: PL1Z/00067445/0 Rodzaj sprzedawanego prawa: własność Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa usługowa i mieszkaniowa (symbol UM) Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie prostokąta. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna i podziemna sieć elektroenergetyczna. Termin zagospodarowania: – rozpoczęcie inwestycji 3 lata od zawarcia umowy notarialnej – zakończenie inwestycji 6 lat od zawarcia umowy notarialnej Cena wywoławcza (zł): 2 211 000,00 Wadium (zł): 221 100,00 Wymagane postąpienie (zł): 22 500,00 Lp.: 3. Adres: ul. Żytnia nr ewid. działki: dz. ewid. 8357/4 Pow. działki (m2): 3796 Nr KW: PL1Z/00067445/0 Rodzaj sprzedawanego prawa: własność Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa usługowa i mieszkaniowa (symbol UM) Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie prostokąta. Przez działkę przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna. Termin zagospodarowania: – rozpoczęcie inwestycji 3 lata od zawarcia umowy notarialnej – zakończenie inwestycji 6 lat od zawarcia umowy notarialnej Cena wywoławcza (zł): 2 266 000,00 Wadium (zł): 226 600,00 Wymagane postąpienie (zł): 23 000,00 Poz. 1 – IV przetarg (I przetarg – 18.03.22, II przetarg – 12.07.22, III przetarg – 10.11.22), poz. 2-3 – I przetarg. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości we wskazanych terminach zostanie zabezpieczony w następujący sposób: W umowie sprzedaży zostanie zapisany sposób naliczania zapłaty kar umownych w przypadku nie wywiązania się z ustalonych terminów zagospodarowania • w wysokości 50% kwoty netto osiągniętej w przetargu – w przypadku odstąpienia od zabudowy nieruchomości lub zabudowanie jej w sposób niezgodny ze sposobem zagospodarowania nieruchomości. • w wysokości 5% kwoty netto osiągniętej w przetargu – w przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia oraz zakończenia o 1 rok oraz zapłaty kary umownej o kolejne 5% kwoty netto osiągniętej w przetargu – w przypadku opóźnienia za każdy kolejny rok opóźnienia. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT 23 %) Przetarg odbędzie się w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3, w dniu 22 marca 2023 roku (tj. środa), o godz. 11:00. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do 17 marca 2023 roku przelewem na konto: Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, Bank PKO Bank Polski, Nr 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171. W tytule przelewu należy podać adres i nr ewid. działki oraz wymienić osoby, które będą nabywały nieruchomość. Wadium za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Miasta Żyrardowa w określonym wyżej terminie tj. najpóźniej w dniu 17 marca 2023 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę nabycia uzyskaną w przetargu za nabytą nieruchomość, pomniejszoną o wpłacone wadium, należy uregulować jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży na konto Miasta Żyrardowa. Za datę zapłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej, z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka (pełnomocnictwo do czynności przetargowych wymaga formy pisemnej). Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Żyrardowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Żyrardowa pok. 35, tel. 46 858-15-00 wew. 584 lub 46 858-15-84; e-mail: npopiel@zyrardow.pl. ul. A. Mickiewicza (dz. ewid. 7648/23), pow. 2464 m2 Opis: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie prostokąta. Stanowi tereny zielone częściowo zadrzewione. Działka położona jest w południowej części miasta. Najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy usługowej oraz tereny zielone i rekreacyjne. W tej części miasta zlokalizowane są głównie zakłady produkcyjne, a oprócz dużych zakładów rozwijają się również mniejsze firmy produkcyjno-usługowe oraz składowe. Na terenie położonym przy Zalewie Żyrardowskim rozwija się również budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. W pobliżu znajduje się stacja redukcyjna gazu wysokiego ciśnienia. W ul. A. Mickiewicza dostępna infrastruktura techniczna: en. el., wod., gaz. Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją nr 30/20 o warunkach zabudowy z dnia 18.08.2020 r. – zabudowa usługowa. ul. Żytnia (dz. ewid. 8357/3), pow. 3796 m2 Opis: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie prostokąta. Położona jest w północnej części miasta, w bliskim otoczeniu dużego osiedla mieszkaniowego, wyposażonego w pełną infrastrukturę, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz gruntów niezabudowanych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej urządzonej – ul. Marii Nietrzebki. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV, a także podziemna linia elektroenergetyczna. Infrastruktura techniczna w ulicy: en. el., wod-kan., gaz, sieć cieplna – w niedalekiej odległości. Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XIII/78/15 RMŻ z dnia 21.09.2015 r.) – zabudowa usługowa i mieszkaniowa (symbol UM). ul. Żytnia (dz. ewid. 8357/4), pow. 3796 m2 Opis: Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, w kształcie prostokąta. Położona jest w północnej części miasta, w bliskim otoczeniu dużego osiedla mieszkaniowego, wyposażonego w pełną infrastrukturę, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz gruntów niezabudowanych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej urządzonej – ul. Marii Nietrzebki. W północno-zachodniej części działki przebiega podziemna linia elektroenergetyczna. Infrastruktura techniczna w ulicy: en. el., wod-kan., gaz, sieć cieplna – w niedalekiej odległości. Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XIII/78/15 RMŻ z dnia 21.09.2015 r.) – zabudowa usługowa i mieszkaniowa (symbol UM). Kontakt: Urząd Miasta Żyrardów tel: 46 858-15-00 wew. 584 lub 46 858-15-84 npopiel@zyrardow.pl