Mieszkanie na sprzedaż, 80,22m2, Zbąszynek, PCK

168 000 PLN

PCK, Zbąszynek, Lubuskie, PL

  • 80,22 m2

  • 2 094 PLN/m2

  • 80,22 m2

  • 2 094 PLN/m2

Nr oferty: 1317764 / 9202/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 9202/3186/OMS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Mieszkanie
  • Powierzchnia:80,22 m2
  • Cena:168 000 PLN

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki: prawa własności nieruchomości lokalowej, tj. lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Zbąszynku, przy ul. PCK nr 14, 66-210 Zbąszynek, dla którego Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1S/00042522/0. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 168.000,00 PLN i stanowi 75 % ceny oszacowania. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony VAT w przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego w tym zakresie. Wadium: 10% ceny wywoławczej. Termin składania ofert: 19.04.2023 roku do godz. 18.00. Termin wpłaty wadium: 19.04.2023 roku do godz. 18.00. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21.04.2023 roku o godz. 9.00 w Kancelarii Notariusza Pauliny Tomczak w Poznaniu (61-751) przy ul. Bóżniczej 15/11. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na nabycie nieruchomości przy ul. PCK 14 w Zbąszynku, sygn. akt V GUp 61/20 – NIE OTWIERAĆ” należy przesłać drogą pocztową (przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru) lub kurierem w ww. terminie na następujący adres syndyka: Syndyk masy upadłości Dorota Strzesak ul. Urbanowska 16b/12, 60-647 Poznań do dnia 19.04.2023, godz. 18.00. Wpłata wadium na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka w banku Alior Bank S.A. o numerze: 38 2490 0005 0000 4600 4151 2444 z dopiskiem „Wadium- konkurs ofert V GUp 61/20, ul. PCK 14 Zbąszynek”. Konkurs ofert zostanie przeprowadzony według Regulaminu, który zainteresowanym zostanie przesłany w formie elektronicznej. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji udziela: Dorota Strzesak, tel.: 693 986 631. Kontakt: Syndyk Dorota Strzesak tel: 693 986 631 strzesak.dorota@gmail.com