Działka na sprzedaż, 1253m2, Żagań, Węglowa

98 000 PLN

Węglowa, Żagań, Lubuskie, PL

 • 1 253 m2

 • 78 PLN/m2

 • 1 253 m2

 • 1 253 m2

 • 78 PLN/m2

 • 1 253 m2

Nr oferty: 1016855 / 33030/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 33030/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Powierzchnia:1 253 m2
 • Cena:98 000 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnych nieruchomości Nieruchomościami wyznaczonymi do sprzedaży na własność są: L.p.: 1 Nr ewid. działki: 2112/9 Pow. [m2]: 1253 Lokalizacja: Ul. Węglowa Księga wieczysta (ZG1G): 00053226/4 Cena wywoławcza [zł]: 98.000,00 Wadium [zł]: 9.800,00 Termin przetargu: 13.06.2022 Godzina: 11.30 Termin wpłacania wadium: 08.06.2022 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 3 miasta, przy ul. Węglowej. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą o nawierzchni bitumicznej – ul. Węglową oraz bezpośrednio do nieruchomości drogą gruntową. Nieruchomość z dostępem do sieci uzbrojenia – wod-kan, elektrycznej, gazowej. Powierzchnia nieruchomości płaska, porośnięta drzewami i krzewami, których usunięcie należeć będzie do inwestora z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa. Kształt nieruchomości regularny – zbliżony do trójkąta. Położenie nieruchomości dla określonej funkcji jest korzystne. Na nieruchomości, od strony drogi dojazdowej do nieruchomości znajduje się linia energetyczna oraz słup energetyczny, których istnienie należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem 13 MN – obszar budownictwa jednorodzinnego, w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 12 maja 2022 r. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w podanym powyżej terminie w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl. Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl