Mieszkanie na sprzedaż, 30,25m2, Żagań, Okrzei

96 300 PLN

Okrzei, Żagań, lubuskie, PL

  • 30,25 m2

  • 3 183 PLN/m2

  • 30,25 m2

  • 3 183 PLN/m2

Nr oferty: 1532991 / 10022/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 10022/3186/OMS

Szczegóły

  • Oferta:Mieszkanie 30,25 m2 na sprzedaż
  • Cena:96 300 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA CZWARTY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4, położony przy ul. Okrzei 2, o powierzchni 30,25 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi: dwoma piwnicami o powierzchni 4,20 m2 oraz 3,90 m2 i toaletą zewnętrzną o powierzchni 0,55 m2, oraz udziałem 70/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1401/5, o powierzchni 0,0388 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00035558/8. Cena nieruchomości 96.300,00 zł i jest to cena wywoławcza Wadium 9.700,00 zł. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony na II kondygnacji (1 piętro) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Okrzei 2 w Żaganiu. Budynek wybudowany w okresie przedwojennym, w stanie technicznym dobrym, części wspólne budynku po remoncie. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Lokal mieszkalny posiada wspólny korytarz z sąsiednim lokalem mieszkalnym. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, gazową i kanalizacyjną, wymagające remontu. W lokalu znajduje się wydzielona z pokoju łazienka. Stolarka okienna drewniana, podłogi częściowo drewniane (pokój) częściowo linoleum (kuchnia). Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej ZG1G/00035558/8 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 20 lutego 2024 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnieść na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 8 maja 2023 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 grudnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), Tel. (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl. Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl