Mieszkanie na sprzedaż, 115,54m2, Żagań, Henryka Brodatego

299 000 PLN

Henryka Brodatego, Żagań, lubuskie, PL

  • 115,54 m2

  • 2 588 PLN/m2

  • 115,54 m2

  • 2 588 PLN/m2

Nr oferty: 1532984 / 10020/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 10020/3186/OMS

Szczegóły

  • Oferta:Mieszkanie 115,54 m2 na sprzedaż
  • Cena:299 000 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA ÓSMY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2, przy ul. Brodatego 12, o powierzchni 115,54 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi – dwoma piwnicami o powierzchni 33,49 m2, wraz z udziałem 445/1000 w częściach wspólnych budynku ul. Brodatego 12 oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1067/2, o powierzchni 0,0682 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00033839/8. Cena nieruchomości 299.000,00 zł i jest to cena wywoławcza Wadium 29.900,00 zł. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony na II kondygnacji budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Brodatego 12 w Żaganiu. Na lokal składają się 4 pokoje, w tym jeden z balkonem, kuchnia wraz ze spiżarnią, łazienka, przedpokój. Bardzo korzystny rozkład pomieszczeń Do lokalu przynależą dwie piwnice. Lokal w stanie złym - wymaga remontu kapitalnego. W lokalu znajdują się sieci elektryczna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna, wymagające remontu. W pokojach znajdują się piece kaflowe, brak rozprowadzonej instalacji ogrzewczej. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW1 – teren mieszkaniowy, wysokiej intensywności Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej ZG1G/00033839/8 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 4 sierpnia 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 20 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 22 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 lutego 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 26 kwietnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Piąty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Szósty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Siódmy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 grudnia 2023 i zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), Tel. (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl. Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl

Informacje dodatkowe

Piwnica