Działka na sprzedaż, 243m2, Żagań, Asnyka

19 000 PLN

Asnyka, Żagań, Lubuskie, PL

 • 243 m2

 • 78 PLN/m2

 • 243 m2

 • 243 m2

 • 78 PLN/m2

 • 243 m2

Nr oferty: 1016859 / 33034/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 33034/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:243 m2
 • Cena:19 000 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, o pow. 0,0243 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym 3818/14, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00016875/7, położona przy ul. Asnyka w Żaganiu. Cena wywoławcza nieruchomości: 19.000,00 zł. Wadium 3.800,00 zł. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna, w dalszej odległości tereny inwestycyjne. Dojazd do nieruchomości dogodny – drogą o nawierzchni asfaltowej – ul. Asnyka oraz drogą o nawierzchni gruntowej – ul. Dębową. Dostęp do sieci uzbrojenia – w sąsiedztwie nieruchomości znajduje się sieć elektryczna, inne sieci uzbrojenia w dalszej odległości – ul. Dębowej, bezpośrednie przyłączenie nieruchomości należeć będzie do inwestora. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze, oznaczonym symbolem MN – oznaczającym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00016875/7 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 12 maja 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 8 czerwca 2022 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl