Działka na sprzedaż, 700m2, Turawa

122 400 PLN

Turawa, Opolskie, PL

 • 700 m2

 • 175 PLN/m2

 • 700 m2

 • 700 m2

 • 175 PLN/m2

 • 700 m2

Nr oferty: 983917 / 32759/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 32759/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:700 m2
 • Cena:122 400 PLN

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w okolicy ulic Planetorza, Wodnej, Nowej i Iwaszkiewicza, w obrębie Turawa, gminie Turawa, pow. opolskim, woj. opolskim. Nieruchomości te obejmują następujące działki niezabudowane, oznaczone w Ewidencji Gruntów i Budynków w sposób podany w tabeli poniżej: Lp.: 1. Numery działek: 377/1 Arkusz mapy: 3 Powierzchnia działki (ha): 0,0700 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0563 RVI-0,0137 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 122 400 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/7 w dz. 377/8 z a.m. 3 Lp.: 2. Numery działek: 377/2 Arkusz mapy: 3 Powierzchnia działki (ha): 0,0700 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0700 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 122 400 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/7 w dz. 377/8 z a.m. 3 Lp.: 3. Numery działek: 377/3 Arkusz mapy: 3 Powierzchnia działki (ha): 0,0700 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0332 RVI-0,0368 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 122 400 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/7 w dz. 377/8 z a.m. 3 Lp.: 4. Numery działek: 377/4 Arkusz mapy: 3 Powierzchnia działki (ha): 0,0700 Symbol klasoużytku (ha): RVI-0,0700 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 122 400 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/7 w dz. 377/8 z a.m. 3 Lp.: 5. Numery działek: 377/5 Arkusz mapy: 3 Powierzchnia działki (ha): 0,0700 Symbol klasoużytku (ha): RVI-0,0700 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 122 400 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/7 w dz. 377/8 z a.m. 3 Lp.: 6. Numery działek: 377/6 Arkusz mapy: 3 Powierzchnia działki (ha): 0,0700 Symbol klasoużytku (ha): RVI-0,0700 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 122 400 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/7 w dz. 377/8 z a.m. 3 Lp.: 7. Numery działek: 377/7 Arkusz mapy: 3 Powierzchnia działki (ha): 0,0865 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0348 RVI-0,0517 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 144 900 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/7 w dz. 377/8 z a.m. 3 Dla działek nr 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7, 377/8 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opolu księga wieczysta nr OP1O/00079737/4. Brak jest wpisów w Dziale I-SP, III i IV ww. księgi wieczystej. Obszar, na którym położone są nieruchomości został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W MPZP południowej części obszaru wsi Turawa przyjętego uchwałą nr IX/34/2019 Rady Gminy w Turawie z dnia 16.07.2019r. (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 07.08.2019r. poz. 2557) działki nr 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7, 377/8 znajdują się na terenie oznaczonym jako A-1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej. UWAGA! Poszczególne działki przeznacza się do sprzedaży wraz z udziałem w działce nr 377/8 stanowiącej drogę dojazdową. Wartości udziału została doliczona do cen poszczególnych działek. Działka nr 377/8 posiada powierzchnię w wysokości 0,1289ha. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa obciążona jest bezumownym użytkowaniem rolniczym. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz z dnia 07.04.2022r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUZ.GZ.4240.168.2022.BZ.4). Więcej informacji: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel.: 774000950, e-mail: bartosz.zalewski@kowr.gov.pl Kontakt: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu tel: 77 40 00 950 bartosz.zalewski@kowr.gov.pl