Działka na sprzedaż, 1042m2, Stary Wiec

50 200 PLN

Stary Wiec, pomorskie, PL

  • 1 042 m2

  • 48 PLN/m2

  • 1 042 m2

  • 1 042 m2

  • 48 PLN/m2

  • 1 042 m2

Nr oferty: 1533087 / 38103/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38103/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 1 042 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:50 200 PLN

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WÓJT GMINY LINIEWO Ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Liniewo. Nieruchomości są niezabudowane, nie są uzbrojone w media, położone są w kompleksie działek budowlanych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lp Położenie działki Numer działki Pow. w m2 Nr księgi wieczystej KW wadium Cena wywoławcza brutto 1. Stary Wiec 145/5 1042 GD1E/00029612/3 6.000,00 zł 50.200,00 zł 2. Stary Wiec 145/7 1043 GD1E/00029612/3 6.000,00 zł 50.200,00 zł 3. Stary Wiec 145/8 1044 GD1E/00029612/3 6.000,00 zł 50.300,00 zł 4. Stary Wiec 145/9 1056 GD1E/00029612/3 6.000,00 zł 50.900,00 zł 5. Stary Wiec 145/10 1070 GD1E/00029612/3 6.000,00 zł 51.600,00 zł 6. Stary Wiec 145/11 1070 GD1E/00029612/3 6.000,00 zł 51.600,00 zł 7. Stary Wiec 145/12 1070 GD1E/00029612/3 6.000,00 zł 51.600,00 zł 8. Stary Wiec 145/13 1050 GD1E/00029612/3 6.000,00 zł 50.600,00 zł 9. Stary Wiec 145/14 1148 GD1E/00029612/3 6.000,00 zł 55.300,00 zł Do każdej ze wskazanej wyżej nieruchomości sprzedawany zostanie udział 1/11 w wewnętrznej drodze dojazdowej - działka nr 145/16 za kwotę brutto 2.125,00 zł. Lp Położenie działki Numer działki Pow. w m2 Nr księgi wieczystej KW wadium Cena wywoławcza brutto 10. Stary Wiec 145/3 1100 GD1E/00029612/3 6.000,00 zł 53.900,00 zł Przetarg odbędzie się 15 lutego 2024 roku od godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Liniewo przy ul. Dworcowej 3, w biurze nr 11. We wskazanych wyżej cenach wywoławczych naliczono podatek 23 % VAT. Na wyżej wymienionych nieruchomościach nie ciążą obciążenia ani zobowiązania. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości podanej powyżej, odpowiednio do poszczególnej działki (z podaniem numeru i miejsca położenia działki), w terminie do dnia 12 lutego 2024 roku, na konto Urzędu Gminy Liniewo Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański /oddział Skarszewy, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Liniewo. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części z uzasadnionej przyczyny. Wcześniejszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się 11 grudnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Liniewo 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3, Tel. (058) 687-85-26 oraz na stronie www.liniewo.pl. Liniewo, 10.01.2024 r. Wójt Gminy Liniewo dr Mirosław Warczak Kontakt: Urząd Gminy Liniewo tel: 58 687 85 26 ug@liniewo.pl