Działka na sprzedaż, 1100m2, Stary Wiec

61 600 PLN

Stary Wiec, Pomorskie, PL

 • 1 100 m2

 • 56 PLN/m2

 • 1 100 m2

 • 1 100 m2

 • 56 PLN/m2

 • 1 100 m2

Nr oferty: 1218225 / 34744/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 34744/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 100 m2
 • Cena:61 600 PLN

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WÓJT GMINY LINIEWO Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Liniewo. Nieruchomości są niezabudowane, nie są uzbrojone w media, położone są w kompleksie działek budowlanych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lp: 1. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/5 Pow. w m2: 1042 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 58.000,00 zł Lp: 2. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/6 Pow. w m2: 1042 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 58.000,00 zł Lp: 3. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/7 Pow. w m2: 1043 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 58.000,00 zł Lp: 4. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/8 Pow. w m2: 1044 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 58.000,00 zł Lp: 5. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/9 Pow. w m2: 1056 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 58.000,00 zł Lp: 6. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/10 Pow. w m2: 1070 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 59.000,00 zł Lp: 7. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/11 Pow. w m2: 1070 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 59.000,00 zł Lp: 8. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/12 Pow. w m2: 1070 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 59.000,00 zł Lp: 9. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/13 Pow. w m2: 1050 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 58.000,00 zł Lp: 10. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/14 Pow. w m2: 1148 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 64.000,00 zł Lp: 11. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/15 Pow. w m2: 1155 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 64.000,00 zł Do każdej ze wskazanej wyżej nieruchomości sprzedawany zostanie udział 1/11 w wewnętrznej drodze dojazdowej - działka nr 145/16 za kwotę brutto 8.500,00 zł. Lp: 12. Położenie działki: Stary Wiec Numer działki: 145/3 Pow. w m2: 1100 Nr księgi wieczystej KW: GD1E/00029612/3 wadium: 6.000,00 zł Cena wywoławcza brutto: 61.600,00 zł Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2023 roku od godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Liniewo przy ul. Dworcowej 3, na sali GOKSiR w Liniewie. We wskazanych wyżej cenach wywoławczych naliczono podatek 23 % VAT. Na wyżej wymienionych nieruchomościach nie ciążą obciążenia ani zobowiązania. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości podanej powyżej, odpowiednio do poszczególnej działki (z podaniem numeru i miejsca położenia działki), w terminie do dnia 9 stycznia 2023 roku, na konto Urzędu Gminy Liniewo Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański /oddział Skarszewy, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Liniewo. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Liniewo 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3, Tel. (058) 687-85-26 oraz na stronie www.liniewo.pl. Liniewo, 05.12.2022 r. Wójt Gminy Liniewo dr Mirosław Warczak Kontakt: Urząd Gminy Liniewo tel: (058) 687-85-26 ug@liniewo.pl