Działka na sprzedaż, Sosnowiec

18 700 PLN

Sosnowiec, śląskie, PL

  • 299 m2

  • 63 PLN/m2

  • 299 m2

  • 63 PLN/m2

Nr oferty: 1387749 / SRK-GS-1197

Nr oferty w biurze: SRK-GS-1197

Szczegóły

  • Oferta:Działka 299 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Forma własności:Użytkowanie wieczyste
  • Cena:18 700 PLN

Opis

Nr oferty: 3/1/04/2020 Przedmiotowe działki mają kształt nieregularny. Działki zagospodarowane jako tereny zielone towarzyszące zabudowie wielorodzinnej. Nieruchomość jest częściowo porośnięta roślinnością trawiastą. Teren płaski. Nieruchomość posiada dostęp do podstawowego uzbrojenia - energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja teletechniczna, gazociąg, ciepłociąg w sąsiedztwie. Na nieruchomości występuje znaczne nasycenie kolidujących sieci uzbrojenia technicznego, przez działkę przebiega sieć wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna oraz ciepłownicza. Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec” zatwierdzonym Uchwałą Nr 369/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 maja 2016r. działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1661/5, 1661/6, 1663/1, obręb Zagórze, położone są na terenie oznaczonym symbolem: A2a.3/1 . MW1 - tereny mieszkaniowe wielorodzinne. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my

Ogrzewanie

Jest

Oferta wysłana z
Galactivca Virgo