Działka na sprzedaż, Sosnowiec

35 000 PLN

Sosnowiec, śląskie, PL

  • 1 809 m2

  • 19 PLN/m2

  • 1 809 m2

  • 19 PLN/m2

Nr oferty: 1387748 / SRK-GS-1275

Nr oferty w biurze: SRK-GS-1275

Szczegóły

  • Oferta:Działka 1 809 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Forma własności:Użytkowanie wieczyste
  • Cena:35 000 PLN

Opis

Nr oferty: 4/1/02/2020 Nieruchomość, obejmująca działki gruntu numer 2885/1 i 2885/2, o łącznej powierzchni 0,1809 ha, położona jest w Sosnowcu, w rejonie ulicy Tuwima. Przedmiotowa nieruchomość ma kształt nieregularny. Działki nieużytkowane i niezagospodarowane, stanowiące teren zielony, porośnięty roślinnością trawiastą i drzewami. Teren płaski. Nieruchomość posiada dostęp do pełnego uzbrojenia - energia elektryczna, woda, kanalizacja, teletechnika, gazociąg i ciepłociąg. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna, która może wpływać na możliwość zagospodarowania nieruchomości. Przeznaczenie terenu - Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca” zatwierdzonym Uchwałą nr 369/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19.05.2016r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym jako: C1.6/1.Z3 - tereny zieleni pozostałej obszaru zurbanizowanego. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my

Ogrzewanie

Jest

Oferta wysłana z
Galactivca Virgo