Działka na sprzedaż, Sosnowiec

210 000 PLN

Sosnowiec, śląskie, PL

  • 4 922 m2

  • 43 PLN/m2

  • 4 922 m2

  • 43 PLN/m2

Nr oferty: 1387747 / SRK-GS-1767

Nr oferty w biurze: SRK-GS-1767

Szczegóły

  • Oferta:Działka 4 922 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Forma własności:Użytkowanie wieczyste
  • Cena:210 000 PLN

Opis

Nr oferty: 2/1/02/2021 Nieruchomość ma kształt regularny, występują nieznaczne ograniczenia w jej racjonalnym zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Teren płaski. Nieruchomość graniczy z ciekiem wodnym Bobrek -mogą występować okresowe podtopienia. Na działce 874/2 występuje zwężenie terenu z około 14,5 m do około 2,5 m w odległości około 16 m od działki 865/16.Działki nieużytkowane i niezagospodarowane, częściowo porośnięte roślinnością trawiastą oraz drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do pełnego uzbrojenia -energia elektryczna, woda, kanalizacja, teletechnika, gaz. Najbliższe otoczenie działek stanowią tereny przemysłowo -usługowe, tereny garaży oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo -handlowe, obiekty oświatowe, obiekty użyteczności publicznej, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane, tereny zadrzewione. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci: sieci kanalizacyjnej i sieci energetycznej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z czym nabywca zobowiązany będzie uzyskać dostęp do drogi publicznej własnym staraniem i na własny koszt. Przeznaczenie terenu Zgodnie z obowią zującym „Studium u warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca zatwierdzonym Uchwała nr 369/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19.05.2016r. pr zedmiotow e działk i położon e są na obszarze oznaczonym jako: D2 . 5 /1. TU4 - tereny usług produkcyjnych, D3.5/1.Z5 - tereny zieleni pozostałej obszaru niezurbanizowanego. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my

Ogrzewanie

Jest

Oferta wysłana z
Galactivca Virgo