Działka na sprzedaż, 620m2, Prószków

84 900 PLN

Prószków, Opolskie, PL

 • 620 m2

 • 137 PLN/m2

 • 620 m2

 • 620 m2

 • 137 PLN/m2

 • 620 m2

Nr oferty: 983918 / 32760/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 32760/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:620 m2
 • Cena:84 900 PLN

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w okolicy ulic Akacjowej, Powstańców i Sportowej, w obrębie Prószków, gminie Prószków, pow. opolskim, woj. opolskim. Nieruchomości te obejmują następujące działki niezabudowane, oznaczone w Ewidencji Gruntów i Budynków w sposób podany w tabeli poniżej: Lp.: 1. Numery działek: 1305/17 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,0620 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0620 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 84 900 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/7 w dz. 1305/16 z a.m. 11 Lp.: 2 Numery działek: 1305/18 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,0622 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0622 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 85 200 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/7 w dz. 1305/16 z a.m. 11 Lp.: 3. Numery działek: 1305/19 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,0621 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0621 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 85 100 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/7 w dz. 1305/16 z a.m. 11 Lp.: 4. Numery działek: 1305/20 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,2215 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,2215 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 286 900 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/7 w dz. 1305/16 z a.m. 11 Lp.: 5. Numery działek: 1305/21 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,0747 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0747 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 92 300 Udział w drodze dojazdowej: Nie dotyczy Lp.: 6. Numery działek: 1305/22 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,0751 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0751 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 92 800 Udział w drodze dojazdowej: Nie dotyczy Lp.: 7. Numery działek: 1305/23 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,0747 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0747 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 92 300 Udział w drodze dojazdowej: Nie dotyczy Lp.: 8. Numery działek: 1305/24 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,1117 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,1117 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 148 700 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/5 w dz. 1305/25 z a.m. 11 Lp.: 9. Numery działek: 1305/26 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,0852 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0852 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 116 400 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/5 w dz. 1305/25 z a.m. 11 Lp.: 10. Numery działek: 1305/27 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,0962 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0885 RVI-0,0077 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 118 500 Udział w drodze dojazdowej: Nie dotyczy Lp.: 11. Numery działek: 1305/28 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,1076 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,1076 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 143 700 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/5 w dz. 1305/25 z a.m. 11 Lp.: 12. Numery działek: 1305/29 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,0860 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0848 RVI-0,0012 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 117 400 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/5 w dz. 1305/25 z a.m. 11 Lp.: 13. Numery działek: 1305/30 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,1094 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0169 RVI-0,0925 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 134 600 Udział w drodze dojazdowej: Nie dotyczy Lp.: 14. Numery działek: 1305/31 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,0957 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0939 RVI-0,0018 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 129 200 Udział w drodze dojazdowej: Udział w wysokości 1/5 w dz. 1305/25 z a.m. 11 Lp.: 15. Numery działek: 1305/32 Arkusz mapy: 11 Powierzchnia działki (ha): 0,0737 Symbol klasoużytku (ha): RV-0,0737 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 91 100 Udział w drodze dojazdowej: Nie dotyczy Dla działki nr 1305/16 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opolu księga wieczysta nr OP1O/00161866/9. Brak jest wpisów w Dziale I-SP, III i IV ww. księgi wieczystej. Dla pozostałych działek prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opolu księga wieczysta nr OP1O/00110816/2. Brak jest wpisów w Dziale I-SP, III i IV ww. księgi wieczystej. Obszar, na którym położone są nieruchomości został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W MPZP miasta Prószków przyjętego uchwałą nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 03.07.2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 2191) zmienioną uchwałą nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30.10.2020r. (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2020r. poz. 3172) zmienioną uchwałą nr XXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18.12.2020r. (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2021r. poz. 66) przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenach: - dz. 1305/16, 1305/17, 1305/18, 1305/19, 1305/21, 1305/22, 1305/23 – przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (82MN), - dz. 1305/24, 1305/25, 1305/26, 1305/27, 1305/28, 1305/29, 1305/30, 1305/31, 1305/32 – przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (83MN), - dz. 1305/20 – przeznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług (26MN/U). UWAGA! Poszczególne działki przeznacza się do sprzedaży wraz z udziałami w działkach stanowiących drogi dojazdowe, zgodnie z tabelą powyżej. Wartości udziałów zostały doliczone do cen poszczególnych działek. Działka nr 1305/16 posiada powierzchnię w wysokości 0,0450ha, a działka nr 1305/25 powierzchnię w wysokości 0,0454ha. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz z dnia 07.04.2022r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUZ.GZ.4240.238.2022.BZ.3). Więcej informacji: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel.: 774000950, e-mail: bartosz.zalewski@kowr.gov.pl Kontakt: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu tel: 77 40 00 950 bartosz.zalewski@kowr.gov.pl