Dom na sprzedaż, 162,25m2, Poznań, Olsztyńska

795 300 PLN

Olsztyńska, Poznań, Wielkopolskie, PL

  • 162,25 m2

  • 4 902 PLN/m2

  • 1 233 m2

  • 162,25 m2

  • 4 902 PLN/m2

  • 1 233 m2

Nr oferty: 1053559 / 6446/3186/ODS

Nr oferty w biurze: 6446/3186/ODS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Dom
  • Powierzchnia:162,25 m2
  • Cena:795 300 PLN

Opis

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu 09-09-2022 o godz. 09:45 w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26, sala nr 27A (boczne wejście) odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 60-416 Poznań, ul. Olsztyńska 8, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00020439/6. Suma oszacowania wynosi: 1 060 400,00zł. Cena wywołania wynosi: 795 300,00zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 106 040,00zł. na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 49/15, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 1891/18/5) lub w kancelarii komorniczej. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny, tel. 61 222 49 94, fax. 61 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl Kontakt: Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski tel: 61 222 49 94 poznan.tomaszewski@komornik.pl