Mieszkanie na sprzedaż, 51,71m2, Pisz, Juliusza Słowackiego

121 550 PLN

Juliusza Słowackiego, Pisz, WarminskoMazurskie, PL

  • 51,71 m2

  • 2 351 PLN/m2

  • 51,71 m2

  • 2 351 PLN/m2

Nr oferty: 1260214 / 9050/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 9050/3186/OMS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Mieszkanie
  • Powierzchnia:51,71 m2
  • Cena:121 550 PLN

Opis

Syndyk Stanisława Gajdy w upadłości konsumenckiej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: Nieruchomości lokalowej składającej się z lokalu mieszkalnego nr 3, o powierzchni użytkowej 51,71 m2, położonej w Piszu przy ul. Słowackiego 9, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00009026/5 za cenę nie niższą niż 85% wartości jej oszacowania, tj. kwotę 121 550 zł. Składanie ofert: Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Notarialnej Ślusarczyk Notariusze Spółka Partnerska w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 z dopiskiem „OFERTA PISZ” w terminie do 24 lutego 2023 roku do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2023 roku o godz. 12.00. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie lub e-mailem. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: • imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu i adresem e-mail, • proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert, • potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 14 300 złotych, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. Oddział Olsztyn nr 45 1090 2718 0000 0001 4714 1512. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk. Akt notarialny podpisany zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Syndyka. Syndyk zastrzega sobie prawo: 1) zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy – w przypadku, gdy różnica między pierwszą a drugą ofertą będzie wynosić mniej niż 1% wartości nieruchomości (1 430,00 złotych), 2) zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje, w tym operat, można uzyskać, pisząc na adres poczty elektronicznej syndyk@verba-legis.eu lub pod numerem telefonu 667-101-617. Kontakt: Syndyk Radosław Matys tel: 667 101 617 syndyk@verba-legis.eu