Działka na sprzedaż, Panieńszczyzna

160 000 PLN

Panieńszczyzna, lubelskie, PL

  • 1 453 m2

  • 110 PLN/m2

  • 1 453 m2

  • 110 PLN/m2

Nr oferty: 1386082 / LEM-GS-8530

Nr oferty w biurze: LEM-GS-8530

Szczegóły

  • Oferta:Działka 1 453 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana jednorodzinna
  • Forma własności:Pełna własność
  • Cena:160 000 PLN

Opis

Kwadratowa działka o szerokości 35m leżąca w terenach zabudowy siedliskowej MR. Dojazd do działki asfaltowy, od al. Warszawskiej ul. Chmielową w Jastkowie, ok. 1 km od siedziby Gminy Jastków. W okolicy przeważa zabudowa siedliskowa (domy z budynkami gospodarczymi), działki sąsiednie jeszcze niezabudowane. Media: wodociąg w granicy; prąd, gaz i telekomunikacja w zasięgu działki. Na sprzedaż także działka obok, o powierzchni 1350m2. Do przystanku MPK a także szkoły i poczty w Jastkowie ok.1,5km. Dobra cena, można negocjować! SZCZEGÓŁY PLANU ZAGOSPODAROWANIA: 1. W planie wyznacza się „tereny zabudowy zagrodowej” (RM) 2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa wolnostojąca z dopuszczeniem realizacji budynków mieszkalnych na działkach siedliskowych; 2) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01; 4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,4; 5) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej - 30%; 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej - 30%; 7) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; 8) maksymalna wysokość zabudowy- 12,0 m; 9) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie - poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu; 10) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, dopuszcza się dachy płaskie; 11) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1350 m²; 12) szerokość frontu nowo wydzielanych działek - co najmniej 18 m; 13) możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich. 3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych poprzez system istniejących i projektowanych dróg; 2) dopuszcza się obsługę działek budowlanych poprzez drogi położone poza granicami planu; 3) warunkiem realizacji zabudowy na działce jest uregulowany dostęp do tej działki z drogi publicznej; 4) ustala się urządzenie co najmniej 2 miejsc parkingowych na każdej działce, nie wliczając w to miejsc parkowania dla sprzętu rolniczego. 4. Dopuszcza się: 1) indywidualne ujęcia wody i urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do przepisów odrębnych - do czasu realizacji komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie nieczystości; 2) w przypadkach uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem na działce, lokalizację budynków w granicy działki lub 1,5 m od granicy, pod warunkiem zachowania warunków wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej (nie dotyczy to odległości od dróg). Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Ryszard Leman (licencja nr: 5451) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Media

Prąd

Ogrzewanie

Jest

Ogrodzenie

Brak

Oferta wysłana z
Galactivca Virgo