Dom na sprzedaż, 39,17m2, Nurzec-stacja, Zaolzie

91 990 PLN

Zaolzie, Nurzec-stacja, podlaskie, PL

 • 39,17 m2

 • 2 348 PLN/m2

 • 697 m2

 • 39,17 m2

 • 2 348 PLN/m2

 • 697 m2

Nr oferty: 1533300 / 7595/3186/ODS

Nr oferty w biurze: 7595/3186/ODS

Szczegóły

 • Oferta:Dom 39,17 m2 na sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ zabudowy:Szeregowiec
 • Rok budowy:1980
 • Stan wykończenia:Do remontu
 • Cena:91 990 PLN

Opis

Dariusz Popławski - syndyk masy upadłości Anny Danuty Auguścik wobec braku zakazu Sądu, o którym mowa w art. 491(11a) ust. 3 Prawa upadłościowego oraz skarg na czynności syndyka o których mowa w art. 491(12a) Prawa upadłościowego, po uprzednim zawiadomieniu Sądu i wierzycieli uczestniczących w postępowaniu o wyborze sposobu likwidacji nieruchomości oferuje do sprzedaży: nieruchomość zabudowaną domem w miejscowości Nurzec - Stacja przy ulicy Zaolzie 3, o powierzchni 0,0697 ha, działka ewidencyjna nr 1171/20, dla której Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr KW BI3P/00020505/2. za cenę nie niższą niż 91.990 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). na warunkach określonych w Regulaminie nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi KW nr BI3P/00020505/2, który zostanie przekazany oferentowi na wniosek telefoniczny lub mailowy. Szczegółowe dane dotyczące w/w nieruchomości zawiera sporządzony przez biegłego sądowego opis i oszacowanie nieruchomości, który zostanie przekazany oferentowi na wniosek telefoniczny lub mailowy. syndyk Dariusz Popławski tel. +48 600 396 477 e – mail : dariuszpoplawski@protonmail.com Kontakt: Dariusz Popławski tel: 600396477 dariuszpoplawski@protonmail.com

Media

Prąd

Droga dojazdowa

Droga asfaltowa