Działka na sprzedaż, 9903m2, Nowy Sącz, Wincentego Witosa

4 900 000 PLN

33 dni temu

Wincentego Witosa, Nowy Sącz, Malopolskie, PL

 • 9 903 m2

 • 495 PLN/m2

 • 9 903 m2

 • 9 903 m2

 • 495 PLN/m2

 • 9 903 m2

Nr oferty: 894258 / 31799/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31799/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:9 903 m2
 • Cena:4 900 000 PLN

Opis

WYCIĄG PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Gminy Nowy Sącz objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00065582/9, położonej przy ul. Witosa w Nowym Sączu – działki gruntu o numerze ewidencyjnym 18/34 w obrębie 8 o powierzchni 0,9903 ha (powstałej w wyniku podziału działki o numerze ewidencyjnym 18/27 w obrębie 8). Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi: 4 900 000,00 zł. brutto (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset 00/100). Sprzedaż przedmiotowej działki opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zm.). I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony został 13 lipca 2021 roku – zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony został 3 listopada 2021 roku – zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2022 roku o godz. 10:00 w sali nr 15 - Rynek 1. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 500 000,00 zł. (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie, O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788, najpóźniej w dniu 24 lutego 2022 roku na konto Urzędu Miasta. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza (www.nowysacz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1, tablicach ogłoszeń Zarządów Osiedli. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., pok. 209, w godzinach pracy Urzędu, tel. (18) 44-86-700 lub (18) 44-86-740. Kontakt: Urząd Miasta Nowy Sącz tel: (18) 44-86-700 urzad@nowysacz.pl