Działka na sprzedaż, 551m2, Nowy Sącz, Grunwaldzka

145 000 PLN

41 dni temu

Grunwaldzka, Nowy Sącz, Malopolskie, PL

 • 551 m2

 • 263 PLN/m2

 • 551 m2

 • 551 m2

 • 263 PLN/m2

 • 551 m2

Nr oferty: 894259 / 31800/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31800/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:551 m2
 • Cena:145 000 PLN

Opis

WYCIĄG PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Gminy Nowy Sącz objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00064923/5, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu – działki gruntu o numerze ewidencyjnym 58/9 w obrębie 104 o powierzchni 0,0551 ha. Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi: 145 000,00 zł. brutto (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy 00/100). Sprzedaż przedmiotowej działki gruntu zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zmianami). Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2022 roku o godz. 10:00 w sali nr 15 - Rynek 1. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 29 000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie, O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788, najpóźniej w dniu 27 stycznia 2022 roku na konto Urzędu Miasta. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza (www.nowysacz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1, tablicach ogłoszeń Zarządów Osiedli. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., pok. 209, w godzinach pracy Urzędu, tel. (18) 44-86-700 lub (18) 44-86-740. Kontakt: Urząd Miasta Nowy Sącz tel: (18) 44-86-700 urzad@nowysacz.pl