Działka na sprzedaż, 1145m2, Niepruszewo

200 000 PLN

Niepruszewo, Wielkopolskie, PL

 • 1 145 m2

 • 175 PLN/m2

 • 1 145 m2

 • 1 145 m2

 • 175 PLN/m2

 • 1 145 m2

Nr oferty: 1155444 / 34253/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 34253/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 145 m2
 • Cena:200 000 PLN

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Niepruszewie, gmina Buk, powiat poznański, woj. wielkopolskie. Poz.1. działka nr 115/17, o pow. 0,1145 ha, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00021800/7, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Cena wywoławcza wynosi: 200.000,00 zł netto, wadium wynosi: 30.000,00 zł, postąpienie wynosi: 2.000,00 zł. Przetarg na pozycję nr 1 odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro. Poz.2. działka nr 115/18, o pow. 0,1008 ha, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00021800/7, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Cena wywoławcza wynosi: 180.000,00 zł netto, wadium wynosi: 27.000,00 zł, postąpienie wynosi: 1.800,00 zł. Przetarg na pozycję nr 2 odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro. Poz.3. działka nr 115/19, o pow. 0,1683 ha, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00021800/7, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Cena wywoławcza wynosi: 270.000,00 zł netto, wadium wynosi: 40.500,00 zł, postąpienie wynosi: 2.700,00 zł Przetarg na pozycję nr 3 odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro. Poz.4. działka nr 115/23, o pow. 0,1306 ha, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00021800/7, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z usługami. Cena wywoławcza wynosi: 230.000,00 zł netto, wadium wynosi: 34.500,00 zł, postąpienie wynosi 2.300,00 zł. Przetarg na pozycję nr 4 odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro. Poz.5. działka nr 115/26,o pow. 0,0977 ha, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00021800/7, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Cena wywoławcza wynosi: 175.000,00 zł netto, wadium wynosi: 26.2500,00 zł, postąpienie wynosi: 1.750,00 zł. Przetarg na pozycję nr 5 odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro. Poz.6. działka nr 115/27 (0,0691 ha) i 705/9 (0,0360 ha), o łącznej pow. 0,1051 ha, zapisana w księgach wieczystych numer PO1S/00021800/7 i PO1S/00034665/2, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Cena wywoławcza wynosi: 180.000,000 zł netto, wadium wynosi: 28.000,00 zł, postąpienie wynosi 1.800,00 zł. Przetarg na pozycję nr 6 odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na konto Urzędu Miasta i Gminy Buk Nr 83 1020 4144 0000 6502 0007 2116 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Buk, najpóźniej w dniu 24 października 2022 r. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości. Nieruchomości podane powyżej są niezabudowane, niezagospodarowane, posiadają ukształtowanie terenu płaskie, gęsto porośnięte nieuporządkowaną roślinnością trawiastą, chwastami i w części krzewami. Działki posiadają możliwość uzbrojenia w sieć wodociągową, energetyczną, gazową. Pełna informacja dotycząca przetargu podano w ogłoszeniu, które dostępne jest na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Buk, na stronie internetowej www.buk.gmina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy w miejscowości Niepruszewo. Szczegółowe informacje można uzyskać tel. 0618140671, 618884416; zapytania proszę kierować na e-mail:buk@byk.gmina.pl. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Buk tel: 618140671 buk@buk.gmina.pl