Obiekt komercyjny na sprzedaż, 158,3m2, Łukowice Brzeskie

89 070 PLN

Łukowice Brzeskie, Opolskie, PL

  • 158,3 m2

  • 563 PLN/m2

  • 1 300 m2

  • 158,3 m2

  • 563 PLN/m2

  • 1 300 m2

Nr oferty: 1260828 / 9084/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 9084/3186/OOS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
  • Powierzchnia:158,3 m2
  • Cena:89 070 PLN

Opis

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole Adres do korespondencji: ul. Oleska 3, 45-052 Opole info@tauron-dystrybucja.pl Infolinia: +48 32 606 0 616 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w Przetargu pisemnym nieograniczonym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 480 120,62 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łukowice Brzeskie Przedmiotem przetargu jest zbycie: • prawa własności nieruchomości gruntowej nr 23/3, k.m.3 o pow. 0,1300 ha, obręb ewidencyjny Łukowice Brzeskie, • prawa własności posadowionego na przedmiotowej działce budynku tj.: - budynek po byłej rozdzielni sieciowej o pow. użytkowej 158,30 m. Cena wywoławcza sprzedaży powyższych nieruchomości wynosi 89 070,00 zł netto (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej netto. Nieruchomość położona jest w miejscowości Łukowice Brzeskie w gminie Skarbimierz, powiat brzeski, województwo opolskie. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą nr OP1B/00026143/4, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu. Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 24.02.2023 r. do godz. 09:00 do kancelarii Spółki mieszczącej się w Opolu przy ul. Oleskiej 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 24.02.2023 r. o godz. 10:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308). Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889-75-44, kom. 516 110 178, 77/889-82-90, kom. 601 513 367 lub osobiście w pok. nr 110 w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej 2, w dniach od 25.01.2023 r. do 23.02.2023 r. (w dni robocze, pn.-czw. godz. 8:00-15:00; pt. godz. 7:00-13:00). Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/8315 Szczegółowe warunki prowadzenia przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/8316 Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem Spółki: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/8318 Klauzula informacyjna TD - sprzedaż nieruchomości: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/8319 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 77 889 75 44 miroslaw.kawonczyk@tauron-dystrybucja.pl

Przeznaczenie

handel / usługi