Działka na sprzedaż, Katowice

2 700 000 PLN

Katowice, śląskie, PL

  • 17 490 m2

  • 154 PLN/m2

  • 17 490 m2

  • 154 PLN/m2

Nr oferty: 1478611 / SRK-GS-3437

Nr oferty w biurze: SRK-GS-3437

Szczegóły

  • Oferta:Działka 17 490 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Rekreacyjna
  • Cena:2 700 000 PLN

Opis

Nieruchomość ma kształt nieregularny o zróżnicowanej rzędnej wysokości. Działki w znacznej części porośnięte drzewostanem wymagającym usunięcia. Na działce nr 1198/86 znajdują się pozostałości osadników wodnych, a teren wykazuje cechy podmokłości. Po zachodniej granicy nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do uzbrojenia: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja cieplna i teletechniczna. Nieruchomość położona jest w Katowicach w rejonie ul. Szopienickiej/Gospodarczej. Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny zieleni nieurządzonej obiekty sportowe, obiekty użyteczności publicznej, tereny zielone. W dalszej odległości tereny mieszkaniowe jednorodzinne, obiekty handlowo-usługowe. Centrum miasta w odległości 5,4 km, DK81 w odległości ok. 3,0 km, węzeł autostrady A4 w odległości ok. 1,7 km. Przeznaczenie terenu Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Górniczego Dorobku w Katowicach zatwierdzonego Uchwałą Nr X/194/07 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2007 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako: ZI/US - obszar zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem usług i rekreacji , 1I - tereny infrastruktury technicznej . Rada Miasta Katowice w dniu 2 marca 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVII/724/17 w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach. Natomiast 28 marca 2019 r podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja, również w rejonie ul. Gospodarczej. 25 maja 2023 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę w sprawie zmiany nr 1”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja. Informacja telefoniczna w sprawie oferty jest udzielana w godz. 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica

Ogrzewanie

Jest