Działka na sprzedaż, 117m2, Jedlina-zdrój

20 000 PLN

Jedlina-zdrój, Dolnoslaskie, PL

 • 117 m2

 • 171 PLN/m2

 • 117 m2

 • 117 m2

 • 171 PLN/m2

 • 117 m2

Nr oferty: 1260276 / 35202/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 35202/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:117 m2
 • Cena:20 000 PLN

Opis

Jedlina-Zdrój, dn. 23.01.2023 r. GPM.6840.64.2021 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0117 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 689/7, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00079293/3. 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój działka nr 689/7 oznaczona jest symbolem 2M z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz symbolem 4MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) w ewidencji gruntów działka nr 689/7 oznaczona jest użytkiem „B” – tereny mieszkaniowe i użytkiem „Bi” – inne tereny zabudowane. 2. Cena wywoławcza: 20 000 zł Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. 3. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2 4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 20 lutego 2023 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działka nr 689/7”. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego. 5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój. 6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2 tel. 748510963 Sporządziła: J. Kulpa Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu