Działka na sprzedaż, 3660m2, Jedlina-zdrój, Kłodzka

420 000 PLN

Kłodzka, Jedlina-zdrój, Dolnoslaskie, PL

 • 3 660 m2

 • 115 PLN/m2

 • 3 660 m2

 • 3 660 m2

 • 115 PLN/m2

 • 3 660 m2

Nr oferty: 1155415 / 34241/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 34241/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:3 660 m2
 • Cena:420 000 PLN

Opis

GPM.6840.17.2022 Jedlina-Zdrój, 22.09.2022 r. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3660 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 691/6, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00091065/6. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: 1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/265/18 z dnia 27.09.2018 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 16.7U/P z zapisem tereny usługowo-produkcyjne, 2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy TERMINY PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW I przetarg – 20.09.2022 r. CENA WYWOŁAWCZA: 420 000 zł Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2. WYSOKOŚĆ WADIUM: Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13 1020 5095 0000 5602 0011 4280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 18 listopada 2022 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działka nr 691/6”. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2 58-330 Jedlina-Zdrój tel. 74 / 8510963 Sporządziła: J. Kulpa Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu